Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με τις  Διευθύνσεις  Β΄/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, Ημαθίας και Ρεθύμνου δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την διοργάνωση Επιμορφωτικού εξ αποστάσεως Σεμιναρίου με θέμα:

‘‘Εκπαιδευτική πλατφόρμα Real Science’’

 Θέμα του σεμιναρίου θα είναι η παρουσίαση της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας, της φιλοσοφίας της, του ανθρώπινου δυναμικού της και της σύνδεσής της με την εκπαιδευτική διαδικασία,  τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και τα εργαστήρια νέων δεξιοτήτων.

Πρόκειται για μια  εκπαιδευτική πλατφόρμα https://realscience.gr/ η οποία  μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καθηγητές/τριες  όλων των ειδικοτήτων, αφού έχει στόχο να συμβάλλει, στην προώθηση της γνωριμίας με την επιστήμες, την έρευνα  και  τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών/τριών.

Η πλατφόρμα έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ (αρ. έγκρισης 15-4-2021, Αρ.Πρωτοκόλλου:Φ.1/ΝΤ/74952/43735 /Δ7 ) για το Σχολικό έτος  2020-21.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται αποκλειστικά από εθελοντές επιστήμονες.   Η εκπαιδευτική πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους/ες  τους/τις  εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο διδασκαλίας ή εκπόνησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,  όταν  οι μαθητές χρειάζονται πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές (επιστήμονες) , και σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων και δομών αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ειδικά για τις κλειστές δομές εκπαίδευσης ή  για τηλεκπαίδευση  είναι ιδανική αφού  εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς φυσική παρουσία των επιστημόνων- συμβούλων.  

H γνωριμία και συνέντευξη με επαγγελματίες και σημαντικές προσωπικότητες, (role model) είναι βασικό στοιχείο της προτεινόμενης μεθοδολογίας.   Η συνάντηση με τον ειδικό κάθε μαθήματος φέρνει την βιωματική μάθηση στην τάξη , με τον πιο διαδραστικό, θελκτικό και ασφαλή τρόπο.

Το σεμινάριο μπορεί να φιλοξενήσει έως 300 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων και  θα γίνει σε πλατφόρμα ΖΟΟΜ.

Θα τηρηθεί η αναλογικότητα

Ενδεικτικό Πρόγραμμα  

Καλωσόρισμα από τις Υπεύθυνες ΠΕ, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών    Δραστηριοτήτων  κ.κ. Ιωάννα Δεκατρή, Ιωάννα Ντίνου,  Βαρβάρα Πετρίδου, Λένα Δημητριάδου , Κερασία Πετρογιάννη
Ομιλητές:

Παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες
Ερωτήσεις
Αξιολόγηση- Προτάσεις

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα την Τετάρτη 26 Μαΐου  (18.00 έως 20.00) και στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί σχετική βεβαίωση τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στους/στις εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 στις 14:00

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν με e-mail τον απαραίτητο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας