Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με την υποστήριξη της υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με τιμή σας καλούν να συμμετάσχετε στο πρώτο εκ των δυο εκπαιδευτικών σεμινάριων, που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου LIFEIP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα: Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που εξελίσσεται στον πλανήτη μας, συνιστά ήδη ένα φλέγον ζήτημα για τη σύγχρονη κοινωνία και αφορά, ειδικότερα, τις νεότερες γενιές. Η αποτροπή του φαινομένου είναι δύσκολη, οπότε πλέον κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθεί ο πολίτης αφενός για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή και αφετέρου για την ανάγκη προσαρμογής του σε αυτές. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνεται δράση και υλοποιείται το έργο LIFEIP AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται μονοήμερο σεμινάριο, με θέμα: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής και θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο 27 Μαρτίου, 10:30-14:00.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πακέτο που έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR και το οποίο είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς  προς χρήση  και αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος και ένα βιωματικό εργαστήριο (Workshop). Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή και την παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών για την εκπαίδευση των μαθητών, ενώ στο workshop προτείνονται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, μέσω ασκήσεων και βιωματικών δράσεων.

Για την καλύτερη διοργάνωση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Πέμπτη 25 Μαρτίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για την έγκαιρη ενημέρωσή σας  θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης συμμετοχής με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα συνδεθείτε, μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου.

Αίτηση συμμετοχής: https://forms.gle/urbeTANseZd2GeD2A

Το εκπαιδευτικό πακέτο είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ και στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το έργο LIFEIP AdaptInGR υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη συγκεκριμένη δράση διατίθενται στο https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο.

Επιστολή-Π.Δ.Ε.-Αττικής-LIFE-IP