Έγκριση της συνέχισης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει», καθώς και την ανασυγκρότηση της συντονιστικής του επιτροπής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο λειτουργεί για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά με συμμετοχές από σχολεία της Ευρώπης (Γαλλία, Ρουμανία, Γερμανία, Σλοβενία…) και έχει υπάρξει πρόγραμμα Κινητικότητας Εrasmus+ με θέμα την αειφορική διαχείριση των Κάστρων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού υπήρξαν συνεργασίες με το Instituto Italiano dei Castelli και το δίκτυο Borghi piu Belli d Italia καθώς και με άλλους φορείς στην περιοχή της Emilia Romana. Άλλωστε τα Κάστρα ανά την Ευρώπη συνδέονται όχι μονάχα ιστορικά αλλά και με την υλοποίηση πρακτικών για το περιβάλλον, την οικονομία και την αειφορία. Είναι πλέον τοπόσημα της κάθε περιοχής και μέρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων της.

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.