Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το Κ.Π.Ε. Ελευσίνας, τις Δ.Π.Ε. Β΄ & Γ΄Αθήνας και τις Δ/νσεις Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, για την πραγματοποίηση διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς των παραπάνω Δ/νσεων με θέμα:

«Πρασινίζω το σχολείο, πρασινίζω την πόλη μου. Παιδαγωγική προσέγγιση και ψηφιακά εργαλεία»

Η παγίδευση και το εμπόριο άγριας ζωής αποτελούν παράνομες ενέργειες από τις οποίες επωφελούνται λίγοι, αλλά ζημιώνονται πολλοί: εμείς σήμερα, οι επόμενες γενεές αύριο, τα πουλιά, η βιοποικιλότητα. Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και της αυτο-οργάνωσης των νέων και των παιδιών για την προστασία των άγριων πουλιών που πλήττονται από τις παράνομες αυτές ενέργειες.

Σκοπός του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική προσέγγιση και η προβολή του σχολικού κήπου και του αστικού πρασίνου, ως στοιχεία με θετική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις, καθώς και η γνωριμία με πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με το σχολικό κήπο και το αστικό πράσινο.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 18.00 – 20.30, μέσω πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα ανακοινωθεί. Θα έχει συνολική διάρκεια τριών (3) διδακτικών ωρών και θα απευθύνεται σε 15 εκπαιδευτικούς από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνολικά σε 75 εκπαιδευτικούς.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 10:00.

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στα προσωπικά τους e-mails. Παρακαλούνται να ελέγχουν πάντα και την ενοχλητική αλληλογραφία.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

18.00-18.05 Σύνδεση
18.05-18.15 «Παρουσίαση και στοχοθεσία του σεμιναρίου» Κόντου Βασιλική, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευσίνας
18.15-18.40 «Η συμβολή του προγράμματος life GrIn, στην προσαρμογή του πρασίνου των πόλεων, στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου», Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Δ/ντρια Ερευνών και Δ/ντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Γιώργος Καρέτσος, Δ/ντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μεσο-γειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
18.40-19.05 «Ο ρόλος του εδάφους και της επιλογής των κατάλληλων φυτών στον σχολικό κήπο. Παραδείγματα καλών πρακτικών σχολικών κήπων», Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, Agroecology Greece, Med Culture
19.05-19.15 Διάλειμμα
19.15-19.35 «Η επιστήμη των πολιτών συναντά την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία: παιδαγωγική αξιοποίηση της εφαρμογής Pl@ntnet σε προγράμματα σχολικών κήπων και αστικού πρασίνου», Δημήτρης Γκότζος, Υπεύθυνος Π.Ε. ΔΠΕ Β΄ Αθήνας, Συνεργάτης Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Νάγια Γρίλλια, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υπ. Δρ. Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
19.35-19.55 «Ο ψηφιακός κήπος ως μέσο για την ανάπτυξη αναλογικών κήπων και δράσεων καλλιέργειας στο πλαίσιο τυπικής και άτυπης μάθησης», Μαρία Φιλιππή, Ιδρύτρια ecoktima, Ειδική ένταξης νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»
19.55-20.15 Παρουσιάσεις των Δικτύων για τους σχολικούς κήπους και την κλιματική αλλαγή

                      1. «Ο κήπος της Αειφορίας», Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΠΕ Δυτικής Αττικής
                      2. «Διατροφή, υγεία και οικολογικό αποτύπωμα, συναντιούνται σε ένα κήπο!» Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Β΄Αθήνας
                      3.«Τα σχολεία δρουν για το κλίμα», Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΠΕ Γ΄ Αθήνας

20:15-20:30 Συζήτηση – Αξιολόγηση του σεμιναρίου.