Το ΚΠΕ Κέρκυρας συντονίζει το εθνικό δίκτυο : «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του εν λόγω δικτύου, προέκυψε από την αναμφισβήτητη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας του πολίτη (κυρίως της νεολαίας), γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί από το εκπ/κό σύστημα το οποίο οφείλει να ενσωματώσει πλήρως όλες τις μορφές τους στην εκπ/κή διαδικασία.

Ειδικότερα στην περιβαλλοντική εκπ/ση η αναγκαιότητα αυτή φαίνεται πιο επιτακτική καθώς όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτή η συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενώ στον αντίποδα η προτεινόμενη, ως τρόπος ζωής, λογική της μη χρήσης των ανέσεων που προσφέρει ο τεχνολογικός μας πολιτισμός φαίνεται αδιέξοδη και μη εφαρμόσιμη.

Περισσότερες πληροφορίες στο : https://sites.google.com/site/kpekerkyras/diktya/aeiphorike-technologia