Ενόψει της ολοκλήρωσης της Β΄ Φάσης Απολογισμού των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας & Πολιτιστικών Θεμάτων) της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές φόρμες στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του τμήματος Π.Ε., από τους Συντονιστές & συμμετέχοντες των σχολείων που επέκτειναν τα προγράμματά τους έως το τέλος Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 εγκύκλιο με θέμα:

«Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) του διδακτικού έτους 2019-2020»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2gcWAo5SGy4hnXbJ39YIMJt3iPXT9hbszr58iRdyRttDLvg/viewform
από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek5dRmaDmTeqSB5VK6sSUeO6eemktBf5MFRS5E7gd7xvYtrQ/viewform

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα έχει διαφορετικές ερωτήσεις για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους/όλες τους/τις Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων ή τις εκθέσεις απολογισμού, στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση :grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Επιπλέον, μπορούν να αναρτήσουν – εάν επιθυμούν – το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο συνεργατικό Wiki (perivallontikivathinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Δίνονται παρακάτω και οι αντίστοιχες φόρμες απολογισμού για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDZ9GZqcyY-fO7JejLBFGXA5g8zTvlrUYO8VolllUjeWMCg/viewform
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKFs1gT9AYlrH6bsdi9C9QAzicjt1UEA9LL-Y7VARPjnDvug/viewform

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 7 Νοεμβρίου 2020

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας