«Ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις θάλασσες»: αίτια και επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία μας

Πανελλαδική τηλε-ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Δράσης «ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥ»

«Θαλάσσια ρύπανση απο πλαστικά: Επιστημονικά δεδομένα και ερωτήματα», Εισήγηση Δρ Χριστίνα Ζέρη, Χημικός-ΩκεανογράφοςΥπεύθυνης Ινστιντούτο Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/236291069&doc=zeriwebinar2362020-200627074849

«Πλαστικές σακούλες: Μύθοι και Πραγματικότητα», Εισήγηση Δρ Κώστας Νικολάου, Χημικός Περιβαλλοντολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής Οικολογίας και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο ΑΠΘ, Πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κ.ΑΛ.Ο «UnivSSE Coop»

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/236291066&doc=nikolaouwebinar23062020-200627074841