ΚΠΕ ΈδεσσαςΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας Γιαννιτσών οραματίζεται το φυσικό-ανθρωπογενές περιβάλλον με ποιοτικά χαρακτηριστικά που  το καθιστούν αειφορικό, καθώς και τους ανθρώπους που βιώνουν μέσα σε αυτό να είναι περιβαλλοντικά γραμματισμένοι και μεταξύ τους αλληλέγγυοι – διαχρονικά στο παρόν και στο μέλλον-. Σε αυτήν την κατεύθυνση, καλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων της επικράτειας να συμμετάσχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη (ΕΘΔΕΑΑ) «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα  άχρηστα», κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021. Συγκεκριμένα απευθύνεται  σε ομάδες μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίησή τους.  

Απώτερος στόχος του Συντονιστικού Κέντρου, του Κέντρου μας, είναι μία πανελλήνια συνάντηση μαθητών κι εκπαιδευτικών του Δικτύου, οι οποίοι θα έχουν ασχοληθεί με τη σύσταση και λειτουργία Μπάντας Απορριμματοφόρων. Το όραμα που μοιραζόμαστε μαζί σας είναι η σχολική κοινότητα να αποκτήσει μία Πανελλήνια Μπάντα Απορριμματοφόρων! Αναφορές  στο ανωτέρω έργο  μοιραζόμαστε μαζί σας μέσω των ακόλουθων υπερσυνδέσμων: https://www.facebook.com/100013594783742/videos/796688130794339

http://toneroexeimnimi.blogspot.com/
https://www.amna.gr/macedonia/article/429195/I-mpanta-ton-aporrimmatoforon-rokarei-me-mousika-organa-apo-skoupidia?fbclid=IwAR0bmTrmyxyUYm4nGMkKaEiEzdrN0c5BRKUugTOYzvfC3qS0N-nxUb1pHjE

Τα σχολεία που επιθυμούν να ανταποκριθούν στην παρούσα  πρόσκληση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί και να την υποβάλλουν στο ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών i)αρχικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  ( pokpe2014@gmail.com ) και στη συνέχεια ii) με το συμβατικό ταχυδρομείο, μέσω του/της Υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής τους, πρωτότυπα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Είναι απαραίτητο η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο  σχεδίου  του ομοθεματικού με το ανωτέρω Δίκτυο πολύμηνου εκπαιδευτικού προγράμματός τους, όπως αυτό κατατέθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Στα σχολεία που θα ενταχθούν στο Δίκτυο θα σταλούν από το Κέντρο μας συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας με αυτό.

Έγγραφο του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών

Αίτηση συμμετοχής Δικτύου