Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης Χίου συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Όταν η Φύση δημιουργεί… πολιτισμό»

το οποίο ιδρύθηκε από το σχολικό έτος 2013-14 και συνεχίζει για  φέτος τη λειτουργία του (αρ. Πρωτ. Φ7/ΕΠ /172519/187894/Δ7/29-11-2019). Προσκαλεί, λοιπόν, τους εκπαιδευτικούς με τις Σχολικές τους Ομάδες που επιθυμούν να ενταχτούν σε αυτό, για το σχολικό έτος 2019-2020, να δηλώσουν συμμετοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική νέα εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων αρ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019, η οποία έχει ήδη αποσταλεί. 

Προϋποθέσεις:
α) Να υλοποιούν την τρέχουσα σχολική χρονιά εγκεκριμένο πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) σχετικό με τις θεματικές ενότητες του δικτύου, που παρατίθενται παρακάτω.
β) Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική επισυναπτόμενη Αίτηση και το Πρωτόκολλο συνεργασίας στον/στην Υπεύθυνο/η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.

Σκοπός του Δικτύου είναι να διερευνήσει, να αναδείξει και να προβάλει τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής φύσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πλούσια πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά και να καταδείξει το πλήθος των σχέσεων που αναπτύσσονται και στηρίζουν κάθε βιοκοινότητα.

Έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου
Αίτηση συμμετοχής 2019 – 2020