Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με θέμα:
«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής»
θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) και υποβολής εργασιών για υλοποίηση εργαστηρίου είναι η 10η Ιανουαρίου 2020.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

1) να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ).
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες εργασίες αποφεύγοντας τις υπερβολές.

2) να υποβάλουν προς αξιολόγηση αίτημα για υλοποίηση εργαστηρίου.
Όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση κείμενο με ανώτατο όριο τις 1.500 λέξεις (έως 4 σελίδες) μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Η μορφή του κειμένου για υλοποίηση εργαστηρίου παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες.

3) να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις και τα εργαστήρια
4) να καταθέσουν προτάσεις για διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών και forum συζήτησης μαθητών με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης: d.s.peekpe@gmail.com
5) να λειτουργήσουν έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων. Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και φορείς καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: d.s.peekpe@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (4η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.(δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο)

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών Έως 10 Ιανουαρίου 2020
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών Έως 10 Φεβρουαρίου 2020
Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο Έως 21 Φεβρουαρίου 2020

(4η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.