Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & 2ος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο», με στόχο την ανάδειξη των προγραμμάτων/δράσεων  που σχετίζονται με τους  17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και που αναπτύσσονται στην ελληνική σχολική κοινότητα.

Τo QualityNet Foundation υλοποιεί την πρωτοβουλία Bravo Schools για την Α΄& Β΄βάθμια εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους Παγκόσμιους Στόχους, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Τα σχολεία μπορούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους στις κατηγορίες Σχέδια Μαθήματος, Μαθητικές Δημιουργίες & Καλές Πρακτικές στο www.bravoschools.gr. Ο Διαγωνισμός Bravo Schools ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Απριλίου. Τα αποτελεσματά του θα παρουσιασθούν σε ετήσια εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς (θα γίνει σχετική ανακοίνωση).

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ενημερωτική επιστολή Bravo Schools
Μεθοδολογία διαγωνισμού