Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο τριήμερο θεματικό σεμινάριο του ΚΠΕ   Άμφισσας, το οποίο συνδιοργανώνεται με το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, το τελευταίο ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΘΔΕΑ) «Νερό & Αξιοβίωτη Ανάπτυξη».

Α. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις  10, 11 και 12 Μαΐου 2019 (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή), στο πλαίσιο της Πράξης  «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η επιμορφωτική δράση   απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς  από :

1) τις Δ/νσεις Α/μιας εκπαίδευσης Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, Τρικάλων και Β/μιας εκπαίδευσης Βοιωτίας, Εύβοιας,  Φωκίδας,  Β’ Αθήνας,  ( μέσω των Υπευθύνων  Σχολικών Δραστηριοτήτων/ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΣΔ/ΠΕ),
2) τους Υπεύθυνους των ανωτέρω Διευθύνσεων.
3) μέλη του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΘΔΕΑ) «Νερό και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη»,
4) συνεργαζόμενα ΚΠΕ με το ΕΘΔΕΑ «Νερό & Αξιοβίωτη Ανάπτυξη»

Το σεμινάριο, διάρκειας  22 ωρών, θα πραγματοποιηθεί  στον χώρο του  ΚΠΕ Άμφισσας  και στον χώρο των νήσων Τριζονίων του Κορινθιακού κόλπου. 
Θέμα της επιμόρφωσης θα είναι  «Οι υδάτινοι και χερσαίοι οικότοποι των νησίδων των Τριζονίων του Κορινθιακού κόλπου. Μελέτη περίπτωσης»

Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν 50 εκπαιδευτικοί i) από τους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Άμφισσας και τα μέλη του ΕΘΔΕΑ   «Νερό & Αξιοβίωτη Ανάπτυξη» , ii) από τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ με το ανωτέρω ΕΘΔΕΑ  (έως δύο μέλη ανά ΚΠΕ, με την υποχρέωση ανάρτησης poster διάστασης 1,00X0,70 στο πλαίσιο της θεματικής του σεμιναρίου με αναφορά στην τοπική τους πραγματικότητα ), iii) τους συνεργαζόμενους Υπεύθυνους ΠΕ/ΣΔ με το ανωτέρω ΕΘΔΕΑ , iv) των εμπλεκόμενων στη διοργάνωση ΚΠΕ.

Η αίτηση συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα υποβληθεί έως τις 11-4-2019, καταρχάς ηλεκτρονικά, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ,   https://forms.gle/cSfrJot7aUfkGaJg6    και στη συνέχεια, υποχρεωτικά, μέσω αποστολής του συναπτόμενου εγγράφου αίτησης συμμετοχής εκπαιδευτικών  στο σεμινάριο προς τους  Υπεύθυνους  ΠΕ/ΣΔ των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης .  

Έγγραφο του ΚΠΕ Άμφισσας
Αίτηση συμμετοχής