Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Αργυρούπολης και τις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης Α΄ και Γ΄ Αθήνας και Α΄/ θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄και Γ΄ Αθήνας, για την διοργάνωση τριήμερου σεμιναρίου συνολικής διάρκειας εικοσιμία (21) διδακτικών ωρών, με θέμα :

«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με υποθέματα: α. Δασικές πυρκαγιές και β. Ενέργεια: μια επίκαιρη θεώρηση υπό το πρίσμα των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής»

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα οκτώ (48) εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων Δ/νσεων Εκπ/σης (8 από κάθε Δ/νση). Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται αναλογικά από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Π.Ε. και τους Διευθυντές των Δ/νσεων Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση να υλοποιούν πρόγραμμα Π.Ε. στα Σχολεία τους τη φετινή σχολική χρονιά, ή ερευνητική εργασία σε Λύκειο.

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες διδασκαλίας, εκπαιδευτικός κήπος) και στο πεδίο (πλαγιά Υμηττού).

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekGzpUDsIODokqhpEKcSDXaVB6zh-3gOslLw3aaMeargeQmQ/viewform

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 04-03-2019.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας