Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Φιλιατών-Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κόνιτσας, προτίθενται να πραγματοποιήσουν τριήμερο σεμινάριο από 20 έως 22 Απριλίου 2018 με τίτλο: «Παράδοση- Υδροκίνηση – Βιώσιμη ανάπτυξη».

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» , Άξονας προτεραιότητας 6,  οικονομική συνδρομή θα υπάρχει και από το πρόγραμμα  ERASMUS+ KA2 2016-1-EL01-KA204-023477  “Traditional settlements, cultural heritage and sustainable development”.

  • Το σεμινάριο απευθύνεται σε συντονιστές εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων που είναι μέλη του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Υδροκίνηση», το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Φιλιατών.
  •  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στους χώρους: του ΚΠΕ Φιλιατών, στο πολιτιστικό κέντρο Ηγουμενίτσας(Πάνθεον) και στα πεδία δράσης Κρυσταλοπηγή Παραμυθιάς και Σαμονίβας Σουλίου.
  • Το σεμινάριο απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του δικτύου «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ» με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υδροκίνηση, την παρουσίαση των  τρόπων εκμετάλλευσης της κίνησης του νερού καθώς και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τις αειφόρες μορφές ενέργειας και την μεταφορά των γνώσεων  στους μαθητές.
Η επιλογή θα γίνει με προτεραιότητα σε μέλη του Δικτύου που δεν έχουν παρακολουθήσει προηγούμενο σεμινάριο του ιδίου Δικτύου.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι Παρασκευή 20/04/2018 ως Κυριακή 22/04/2018.
Στον πίνακα excel που επισυνάπτεται, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να τον υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην υπέυθυνη Π.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr
Προθεσμία υποβολής αίτησης θα είναι η Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.