Σε συνέχεια της συνεργασίας με το British Council, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, καλεί τους εκπαιδευτικούς που είχαν λάβει μέρος στο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα Life Skills – Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, αλλά και όποιον άλλο εκπαιδευτικό επιθυμεί να συμμετάσχει με ομάδα μαθητών, ανεξάρτητα με το εάν εκπονεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, να δηλώσει συμμετοχή (εάν επιθυμεί) στον διαγωνισμό με τίτλο: Life Skills – Δεξιότητες Ζωής : Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες.

O σχολικός διαγωνισμός βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα LifeSkills – Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, που έχει σαν στόχο αφενός να καλλιεργήσει την αντίληψη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αφετέρου να καλλιεργήσει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουμε, να καινοτομήσουμε, να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη και να συνεργαστούμε με σκοπό την προαγωγή κοινωνίας.
Το πρόγραμμα LifeSkills – Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες αποτελείται από έξι βασικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, όπου μέσα από αυτές καθοδηγούνται οιμαθητές βήμα-βήμα στο να αντιληφθούν τα προβλήματα της κοινωνίας που τους ίδιους απασχολούν, καθώς και τον τρόπο που αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν δημιουργικά. Στο τέλος, κάθε ομάδα δημιουργεί μία εικονική κοινωνική επιχείρηση.
Όποια ομάδα θελήσει μπορεί να καταθέσει την ιδέα της στο διαγωνισμό και οι δέκα καλύτερες θα κληθούν σε μία τελική εκδήλωση διεκδικώντας πλούσια δώρα για τον εξοπλισμό της τάξης τους.
Οι ομάδες μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες τους στο διαγωνισμό και οι δέκα καλύτερες θα κληθούν σε μία τελική εκδήλωση βράβευσης όπου θα αξιολογηθούν για τις τρεις πρώτες θέσεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής.

Στη συνέχεια, οποιαδήποτε ομάδα θέλει να καταθέσει την ιδέα της στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλει το Φυλλάδιο 1 από τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος, όπου θα περιγράφει την κοινωνική της επιχείρηση, μαζί με όποιο συμπληρωματικό υλικό (από το παράρτημα του οδηγού) έχει ετοιμάσει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Victoria.kyriaki@britishcouncil.gr μέχρι την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας