Ενόψει της 29ης Απριλίου Ευρωπαϊκής Ημέρας της Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών 2012, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καλεί  τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας να διοργανώσουν εκδηλώσεις διαγενεακής αλληλεγγύης (π.χ. παιχνίδια, συζητήσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική, μουσική, θέατρο και χειροτεχνία) των μαθητών και με τη συμμετοχή ατόμων τρίτης ηλικίας.

Το υλικό που θα συλλεχθεί από κάθε εκδήλωση θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση generationatschool@paueducation.com μέχρι τις 30 Iουνίου 2013 προκειμένου η σχολική μονάδα να συμμετάσχει στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «generations@school» για την επιλογή της καλύτερης πρωτοβουλίας από κάθε χώρα.