Χορήγηση άδειας ένταξης των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των δήμων Ηρακλείου και Ν. Ιωνίας στο πρόγραμμα «Ανακύκλωση στα σχολεία-Αλλάζοντας συμπεριφορές» που πραγματοποιείται από την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).