Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2016-2017 εγκρίθηκαν σύμφωνα με :

  1. ΑΠΟΦΑΣΗ 21661/6-12-2016  Απόφαση έγκρισης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ 22390/14-12-2016  Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017