Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Αειφορική Διαχείριση Λεκανών Απορροής Ποταμών», για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.
Η ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Αειφορική Διαχείριση Λεκανών Απορροής Ποταμών», υλοποιείται από το ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης.
Σκοπός του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ο γόνιμος προβληματισμός και η ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία (φορείς και πολίτες) σχετικά με τρόπους και πρακτικές που συνδέονται με την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων κάθε υδατικού διαμερίσματος και η εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης και της συνεργασίας εντός και εκτός της σχολικής μονάδας που οδηγεί στην ανάπτυξη πολλαπλών γνώσεων και δεξιοτήτων, με παράλληλη και ταυτόχρονη συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη αναπτύσσοντας πνεύμα αλληλεγγύης, δημιουργικότητας και αγάπης προς περιβάλλον που ζουν.
Όσες περιβαλλοντικές ομάδες επιθυμούν να ενταχθούν στο ΕΘΔ παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην Υπεύθυνη Π.Ε.