Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει Επιμορφωτικό Βιωματικό  Σεμινάριο διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, σε συνεργασία με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.   και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας και Πειραιά, με τίτλο  :

«Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο Υδάτινο Οικοσύστημα»

Στο σεμινάριο αυτό, θα αναφερθεί η δυνατότητα συνεργασίας με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για επισκέψεις μαθητικών ομάδων, έτσι ώστε να υποστηριχθεί  η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που σχετίζονται γενικά με το υδάτινο περιβάλλον.
Ακόμα, θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Sea Change, το οποίο εστιάζει σε μια βασική αλλαγή στη θάλασσα προς την κατεύθυνση της σχέσης των πολιτών με αυτήν, ενδυναμώνοντάς τους να αναλάβουν άμεσα δράση για υγιείς θάλασσες και ωκεανούς, υγιείς κοινότητες και τελικά έναν υγιή πλανήτη. Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς για τη δυνατότητα παρακολούθησης online μαθημάτων, που θα ξεκινήσουν την 7η Νοεμβρίου στην πλατφόρμα :

Το Σεμινάριο  απευθύνεται σε όλους τους Εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με προτεραιότητα στους Εκπαιδευτικούς που έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν Σχέδιο Υποβολής  προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-17. Από τη Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, θα επιλεγούν 20 εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :

  • Κατάθεση Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικού με τις θεματικές του σεμιναρίου
  • Χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής
  • Κατάθεση Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (οποιασδήποτε θεματικής)
  • Χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση
Το Σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12-11-2016 και ώρες 09.30-15.30, στο  ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ,  46,7χλμ Αθηνών-Σουνίου, Ανάβυσσος (Μαύρο Λιθάρι).

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00μ.μ.