Εισηγήσεις (σύνδεσμοι στο You Tube από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής) από το διήμερο σεμινάριο με θέμα:
«Χθες εμείς… σήμερα άλλοι: Το προσφυγικό ζήτημα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
  1. https://www.youtube.com/watch?v=rPGAZ7KiUPs
  2. https://www.youtube.com/watch?v=PFujPqHQMKo
  3. https://www.youtube.com/watch?v=6cJ5QuMK2tM
  4. https://www.youtube.com/watch?v=Rotmov9qvwM
  5. https://www.youtube.com/watch?v=gdMrDSIne7I
  6. https://www.youtube.com/watch?v=YSS82XtzGeg