Απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.  για την ανανέωση λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα λιμάνια της Ελλάδας» για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.