Ενημέρωση Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΚΠΕ και Σχολείων για την έγκριση συνέχειας λειτουργίας του Εθνικού θεματικού δικτύου «Η Θάλασσα» του ΚΠΕ Αργυρούπολης μέχρι και το 2018 με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ

Τα Σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο «Η Θάλασσα» και ασχολούνται με σχετικό θέμα στο πλαίσιο προγράμματος Π.Ε., συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη αίτηση και αφού ενημερώσουν τους Υπευθύνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, τη στέλνουν με φαξ στο 2109959251. Η ένταξη στο Δίκτυο ισχύει και για την επόμενη σχολική χρονιά. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων είναι ελεύθερη για κάθε Σχολείο. Τα Σχολεία του Δικτύου προηγούνται στην επιλογή για εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ για το πρόγραμμα «Το νερό – η Θάλασσα» και οι Εκπαιδευτικοί στη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Κάθε περιβαλλοντική ομάδα μπορεί να αναρτήσει στην ιστοσελίδα που αναφέρουμε παρακάτω κατά τη λήξη της φετινής ή της επόμενης σχολικής χρονιάς παρουσίαση της εργασίας της.

Η συμμετοχή ενός ΚΠΕ που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, στο πλαίσιο του Δικτύου, προϋποθέτει την ύπαρξη εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικού με τη Θάλασσα.
Όταν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχών, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το σχετικό πίνακα, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία για το Εθνικό θεματικό δίκτυο της Θάλασσας θα γίνεται με τους Εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Μιχάλη Φωτιάδη και Αφροδίτη Κατσιγιάννη, οι οποίοι είναι, αντίστοιχα, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.
Πρόσθετες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου της Θάλασσας https://diktyothalassa.wordpress.com