Το WWF Ελλάς προσκαλεί σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό. Μαθητές και εκπαιδευτικοί των σχολείων, ανακαλύψτε και καταγράψτε χώρους πρασίνου στη γειτονιά σας, με τη βοήθεια της εφαρμογής WWF Greenspaces, και βάλτε πλώρη για να κερδίσετε τον τίτλο του «Πράσινου Πρωταθλητή».
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο σύνδεσμο: Διαγωνισμός σχολείων «Πράσινοι Πρωταθλητές»