Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που υλοποιούν και συμμετέχουν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Ανατολικής & Δυτικής Αττικής, Α΄Αθήνας & Δ΄Αθήνας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, για τη διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 με θέμα :

«Αειφόρο σχολείο: η διάσταση της συνεργασίας σχολείου – κοινότητας»

Συμμετέχοντες: 50 εκπαιδευτικοί (διευθυντές, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικοί που ενεργοποιούνται στην κατεύθυνση του αειφόρου σχολείου).

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας θα επιλεγούν για την παρακολούθηση του σεμιναρίου μόνον για την Παρασκευή 01-04-2016, 7 εκπαιδευτικοί και για το σύνολο του σεμιναρίου (Παρασκευή 01-04-2016 και Σάββατο 02-04-2016), 4 εκπαιδευτικοί.

Προτεραιότητα στην επιλογή θα έχουν :
α. Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων που είναι ενταγμένες σε Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούν το Αειφόρο Σχολείο, ή Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων στις οποίες υλοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναλόγου θεματικής.
β. Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση του αειφόρου σχολείου.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας (οδηγίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.kpedrapetsonas.gr).

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 9 Mαρτίου 2016

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους e-mail σχετικά με τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο και η κατάσταση συμμετεχόντων θα αναρτηθεί και στο ιστολόγιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : 1. Σε περίπτωση κωλύματος παρακολούθησης του σεμιναρίου αφού έχουν επιλεγεί να το παρακολουθήσουν, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπεύθυνη Π.Ε. , έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενούμενες θέσεις από αναπληρωματικούς.
2. Αν δεν υπάρχει καθόλου το όνομά σας στη λίστα που θα αναρτηθεί, ενώ έχετε υποβάλει αίτηση, παρακαλούμε επικοινωνείστε άμεσα με την Υπεύθυνη Π.Ε.