Αποτέλεσμα εικόνας για κεντρο περιβαλλοντικης Λαυρίου  photos

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής προτίθεται να οργανώσει διήμερο θεματικό σεμινάριο με θέμα :

«Ομιλώντας Γεωλογικά»

σε συνεργασία  με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά και Αν. Αττικής και Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας δια των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Δ/νσεων, 14 για κάθε Δ/νση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν την άμεση συσχέτιση του αντικειμένου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με αυτό των Γεωεπιστημών, καθώς και να γνωρίσουν μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να τις χρησιμοποιήσουν κατά την υλοποίηση των δικών τους προγραμμάτων στα σχολεία που υπηρετούν.

Ειδικότερα, το σεμινάριο στοχεύει στη γνωριμία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με θέματα που αφορούν τη γεωλογία μιας περιοχής, μια που το κατ’ εξοχήν αντικείμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η «αναλυτική εξέταση του περιβάλλοντος χώρου» Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν, προκειμένου να οργανώσουν κατάλληλες δραστηριότητες για να διερευνήσουν μαζί με τους μαθητές τους, τη γεωλογία μιας περιοχής και την επίδρασή της στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 26-10-2015 και ώρα 12.00μ.μ.