Ο στόχος της δράσης «Στέλνω μήνυμα, αναλαμβάνω δράση» είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στην μείωση των απορριμμάτων, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα κι έξω από το σχολείο, να κινητοποιήσουν όλη τη σχολική μονάδα, να ευαισθητοποιήσουν το οικογενειακό περιβάλλον και να εμπλέξουν την τοπική κοινωνία με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Η δράση αυτή γίνεται στα πλαίσια του διεθνούς προγράμματος Οικολογικά Σχολεία και απευθύνεται στα σχολεία που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα.

Ενημερωτικό δελτίο ΕΕΠΦ

Αίτηση συμμετοχής στη 3μηνη δράση Μειώνω τα Απορρίμματα (Καταληκτική ημερομηνία αποστολής 10 Σεπ.2015) – Αποστολή μέσω ηλ. ταχ. (mail) στην Υπ. Π.Ε. grpere@dide-v-ath.att.sch.gr