Διημερίδα παρουσιάσεων των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο:«Το τέλος μιας διαδρομής και η αρχή μιας άλλης» Πολιτιστικό Κέντρο Δαϊς, Πέμπτη 14 Μαϊου 2015
 
Διημερίδα παρουσιάσεων των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο:«Το τέλος μιας διαδρομής και η αρχή μιας άλλης» Πολιτιστικό Κέντρο Δαϊς, Τετάρτη 13 Μαϊου 2015
 
Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας στο πλαίσιο του Comenius Regio 2013-2015 : «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου»,σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και την Action Aid Hellas «Δικαίωμα στη ζωή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την εκπαίδευση» Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης, 28 Απριλίου 2015