Feed
Άρθρα
Σχόλια

Θεοδώρα Χανδρινού Π.Ε 08 Εικαστικών, Ζωγράφος – Χαράκτρια

«Λάμπρος Ορφανός – Από το Σχολείο στο Μουσείο / Lambros Orfanos – From the Shool to the Museum»  Καινοτόμο Πολιτιστικό πρόγραμμα. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 41º Δημοτικό Σχολείο Αθήνας «Νικόλαος Γύζης», το σχολικό έτος 2022 – 2023. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Χανδρινού ΠΕ08  – Διδασκαλία Εικαστικών Τεχνών, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μαθημάτων υλοποιείται το πρόγραμμα.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες και ακολουθεί διάχυση, απήχηση και ανατροφοδότητση. 
Τάξεις που συμμετέχουν  Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’. 
Αρ. Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 13 ημερομηνία 21 /10 / 2022
 
Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος 
Το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα συμβάλει στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η σύνδεση του σύγχρονου Σχολείου με το Μουσείο, σε μια προσπάθεια αλληλοπεριχώρισης. Το Σχολείο, φορέας παιδείας, ορίζεται ως το κύτταρο για την δημιουργία πολιτισμού και το Μουσείο είναι χώρος πολιτισμού και φορέας παιδείας για την κοινωνία.  
Σχολείο και Μουσείο συνεργάζονται δημιουργικά, με αφορμή την έκθεση των χαρακτικών έργων του σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη Λάμπρου Ορφανού. 
Τα έργα του Ζωγράφου – Χαράκτη, που παρουσιάζονται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή της Κύπρου, δημιουργούν γέφυρα πολιτισμού που ενώνει το 41º Δημοτικό Σχολείο Αθήνας «Νικόλαος Γύζης» στην Ελλάδα με την Κύπρο.
Προσφέρεται στα παιδιά η δυνατότητα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με άλλα Σχολεία από την Ελλάδα, συγκεκριμένα με το 35º Δημοτικό Σχολείο Αθήνας και από το εξωτερικό – την Κύπρο και Ισπανία. 
Αξιοποιείται στο έπακρο η διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών και ιδαίτερα της Χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο, στο δημόσιο Δημοτικό Σχολείο. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων είναι στα αναμενόμενα οφέλη του προγράμματος. 
 Η ενεργή, βιωματική  συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών είναι η βάση του προγράμματος.
Δίνεται έμφαση στην διαθεματική και συμπεριληπτική, ποιοτική προσφορά γνώσης. Με κριτική σκέψη και  μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της Τέχνης τα παιδιά πρωταγωνιστούν. Προσεγγίζουν τα έργα του Λάμπρου Ορφανού, δίνουν τις προσωπικές τους ερμηνείες και προεκτάσεις. Κατανοούν την σχέση του χώρο – χρόνου με το κοινωνικό πλαίσιο, παρουσιάζοντας συσχετισμούς και δημιουργικά σενάρια.
Μελετώντας τα έργα του Λάμπρου Ορφανού, τα παιδιά παίρνουν έμπνευση και 
εκφράζονται μέσα από την δημιουργία των δικών τους, πρωτότυπων, έργων Τέχνης. Συνδυάζοντας διαφορετικές Εικαστικές Τέχνες και τεχνικές μαθαίνουν να αποκωδικοποιούν και να εκτιμούν τα εικαστικά έργα και τους καλλιτέχνες δημιουργούς.
Εκθέτουμε στο Σχολείο τα έργα που υλοποιούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ενώ επίσης, συμμετέχουν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επιτυγχάνουμε το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία και η έκθεση εικαστικής δημιουργίας μεταφέρεται στο Μουσείο, στην Κύπρο. 
Η Τέχνη συνδέεται με την τεχνολογία, για την  επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των Σχολείων και του Μουσείου. Υλοποιούνται ψηφιακές παρουσιάσεις και αρχεία, που διευκολύνουν τις συνεργασίες στο πρόγραμμα. Μέσω διαδικτύου γίνεται διάχυση των πεπραγμένων και δημιουργούνται πηγές ανατροφοδότησης.
 
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τον οδηγό σπουδών του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  αναδεικνύει την σημασία που έχει η διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από Εικαστικούς καλλιτέχνες Εκπαιδευτικούς, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές και παιδαγωγικές γνώσεις. Οι κυριότεροι στόχοι που καλύπτονται είναι:
* Να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα έργα του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη Λάμπρου Ορφανού.
* Να γνωρίσουν τις Εικαστικές Τέχνες και ιδιαίτερα την Χαρακτική. 
* Να διδαχθούν, να εμπνευστούν και να πειραματιστούν διευρύνοντας τα όρια της φαντασίας τους. 
* Να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής και η διάπλαση της προσωπικότητας των παιδιών, μέσα σε κλίμα συνεργασίας.
* Να προσεγγίσουμε διαθεματικά και ολιστικά την Τέχνη ως δημιουργικό μέσω έκφρασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ακολουθεί την πορεία του σχολικού έτους.
* Να καλλιεργηθούν η κριτική σκέψη και η δημοκρατική, ελεύθερη έκφραση, με όρια που δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
* Τα παιδιά να αγαπήσουν, να αισθανθούν οικείο το περιβάλλον του  Μουσείου και να χαρούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
* Ο δημιουργικός διάλογος μεταξύ των παιδιών και η επικοινωνία του Σχολείου και του Μουσείου να δώσουν γόνιμα αποτελέσματα.
* Η διάπλαση του αισθητικού κριτηρίου, ξεκινώντας από το Σχολείο και στοχεύοντας το ευρύτερο κοινό.
* Η δημιουργία αξιόλογων εικαστικών έργων τέχνης με διαφορετικές τεχνικές, είναι ένας σημαντικός επιθυμητός στόχος. 
* Να υπάρξει πολιτιστικός διάλογος, αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.
* Η Τέχνη επιπλέον, ως μέρος της διαθεματικής προσέγγισης, να αγκαλιάσει θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συναισθηματικής αγωγής. 
* Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και προτεινόμενων ψηφιακών εργαλείων, ως μέσα για την δημιουργία οπτικής Τέχνης.
* Η ψηφιακή μορφή επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων, με την δημιουργική χρήση του διαδικτύου γίνονται αρωγοί μας.
* Να υπάρξει συμμετοχή της κοινωνίας και η διάδοση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. 
* Η παρουσίαση καλών διδακτικών πρακτικών εφαρμογών από το καινοτόμο έργο μας, που υλοποιούνται και επιτυγχάνονται στο σύγχρονο ανοιχτό Σχολείο, να προσφέρουν οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα.
 
Μεθοδολογία
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στην βιωματική συμμετοχική μάθηση. Υλοποιείται με διαθεματική και ολιστική προσέγγιση.  Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα συνδέονται μέσω της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων. Η ενεργή συμμετοχή με παιγνιώδη δημιουργικό τρόπο βοηθάει στην συμπεριληπτική διδασκαλία. Παιδιά με μαθησιακές ανάγκες συμμετέχουν ισάξια και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, διερευνούν και αποκαλύπτουν τις δεξιότητες που έχουν. Ενθαρρύνεται η έρευνα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και τα παιδιά εργάζονται με την μέθοδο project, με την χρήση συνεργατικών σχηματισμών και ψηφιακών εργαλείων. Η διδασκαλία της Χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο, διαμορφώνει τον χαρακτήρα των παιδιών. Γίνεται σύνδεση με τη διδασκαλία των θεμάτων από τις δεξιότητες ζωής. Ενθαρρύνεται η μαθητική πρωτοβουλία μέσα από τον διάλογο και την συνεργασία. Η μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της διδασκαλίας των Εικαστικών Τεχνών οδηγεί στην μετουσίωση της εμπειρίας σε γνώση και την  διαμόρφωση αξιών. 
 
Στάδια υλοποίησης
Ακολουθούνται 3 στάδια υλοποίησης, που οργανώνουν τις δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν στην ολοκλήρωση του προγράμματος.
1) Από το Σχολείο ξεκινάει η περιπέτεια στη γνώση.
Τα παιδιά προσεγγίζουν μέσα από τα έργα του τον δημιουργό Λάμπρο Ορφανό. Μαθαίνουν περισσότερα και διερευνούν την προσωπικότητά του, ανατρέχοντας στο εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε από προηγούμενα προγράμματα. Γίνεται η επαφή μας με το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στην Κύπρο και τον γιο του καλλιτέχνη κ. Μίνωα Ορφανό, καθώς παρουσιάζεται το δελτίο τύπου και το υλικό της έκθεσης.
2) Γνωριμία με το πλούσιο λεξιλόγιο των Εικαστικών Τεχνών και δημιουργία πρωτότυπων έργων. 
Τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν διαφορετικά υλικά και τεχνικές της Ζωγραφικής, της Χαρακτικής και της Γλυπτικής. Συνδυάζουν και πειραματίζονται, εργάζονται ατομικά και ομαδικά. Με αφορμή συγκεκριμένα έργα από την έκθεση στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή της Κύπρου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφράζονται μέσα από την δημιουργία νέων έργων. Δίνεται η πρωτοβουλία ώστε να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνεύουν το κάθε έργο που γνωρίζουν. 
3) Από το Σχολείο στο Μουσείο – επικοινωνία, αλληλεπίδραση, έκθεση και διάχυση πεπραγμένων.
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας που γίνεται στην τάξη παρουσιάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργαστήρια αλληλεπίδρασης μεταξύ των Σχολείων και του Μουσείου βοηθούν στην επικοινωνία και την επίτευξη των παιδαγωγικών μας στόχων.
Το διαδίκτυο αξιοποιείται ιδαίτερα. Το Μουσείο στην Κύπρο υποδέχεται τα έργα των παιδιών. Παρουσιάζοντας την τελική έκθεση επιτυγχάνονται η επαφή με το ευρύτερο κοινό και ο δημόσιος διάλογος. 
 
Δραστηριότητες
Ο τρόπος εφαρμογής των δραστηριοτήτων είναι ευέλικτος και προσαρμοσμένος στις μαθησιακές ανάγκες του κάθε τμήματος, από όλες τις τάξεις του Σχολείου που συμμετέχουν. 
Η παρουσίαση του κάθε έργου συνοδεύεται από συζήτηση στην τάξη. Ο δημοκρατικός διάλογος και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης οδηγούν σε δημιουργικά σενάρια. Δημιουργούνται μαθητικές ομάδες που επεξεργάζονται συγκεκριμένες ιδέες.
Η κάθε ομάδα διαλέγει ένα έργο και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να το ερμηνεύσει με την Τέχνη και τα υλικά που επιθυμεί, από όσα έχει διδαχθεί.
Η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων ενθαρρύνεται,  είναι δυνατή και επιθυμητή.  Η παρουσίαση και διάχυση μεταξύ των τάξεων βοηθάει στην αλληλεπίδραση, στην ανταλλαγή απόψεων και την ενεργοποίηση των παιδιών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Με αφορμή το έργο «Κορίτσι με κόκορα»  
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την εισαγωγή των παιδιών στο πρόγραμμα. Είναι το χαρακτικό που επιλέχθηκε και έγινε η αφίσα της έκθεσης Χαρακτικής Λάμπρος Ορφανός – Έλλη Μουρέλου – Ορφανού «Χαράσσοντας την ζωή» 1944 – 1966, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στην Κύπρο.
* Το έργο αναλύεται ως προς το κοινωνικό του πλαίσιο.  Τοποθετήται ιστορικά και γεωγραφικά στην Ισπανία, τον τόπο που γεννήθηκε η ιδέα του καλλιτέχνη και το έργο. Τα παιδιά δίνουν στο κορίτσι το Ισπανικό όνομα «Esperanza», που σημαίνει στα Ελληνικά ελπίδα.
* Γίνεται σύνδεση του έργου «Κορίτσι με κόκορα»  με το έργο του Pablo Picasso «Παιδί με περιστέρι». Συμμετέχουμε με αυτό τον τρόπο στον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας για την Ειρήνη. 
* Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δραστηριότητας στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία / eco Schools». Δημιουργείται σύνδεση με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιούμε παράλληλα, 
με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.
* Δημιουργούνται έργα με διαφορετική οπτική προσέγγιση της ίδιας φιγούρας. Τα παιδιά απαντούν στην ερώτηση:
 Αν η μικρή Esperanza φιλοξενούνταν στην Ελλάδα του σήμερα πως θα την υποδέχονταν τα παιδιά στο σπίτι τους;
Δημιουργούνται σενάρια τα οποία αποτυπώνονται σε ατομικά και ομαδικά έργα.
* Δημιουργία χειροτεχνίας με χαρτοδιπλωτική – origami. Το θέμα είναι ο κόκορα. Αξιοποιούνται χαρτιά προς ανακύκλωση και δημιουργείται τρισδιάστατη μακέτα.
* Φωτογραφίες με το έργο «Κορίτσι με κόκορα» συνδυάζονται με τα έργα των παιδιών. Δημιουργούνται ψηφιακά αρχεία και νέες ομαδικές δημιουργίες.
* Έργα με την τεχνική της μονοτυπίας. Είναι οι  εισαγωγικές δραστηριότητες στις τεχνικές εκτύπωσης και Χαρακτικής, εστιάζοντας στον κόκορα. «Η πολύχρωμη ουρά του κόκορα», «Ο κόκορας σε κίνηση», «Βλέποντας τον κόκορα από διαφορετικές οπτικές γωνίες», είναι προτάσεις που κινητοποιούν την φαντασία των παιδιών. 
* Κόμικ με θέμα την μικρή Esperanza. Δραστηριότητα που ξεκινά από το ένα Σχολείο και συνεχίζεται στο άλλο. Δημιουργούνται σχέδια και κόμικ με διαλόγους, από τα παιδιά. Δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των Σχολείων, συνδέονται οι ομάδες εργασίας από διαφορετικές περιοχές.
* Πορτραίτα και συναισθήματα, μορφές της μικρής Ισπανίδας μέσα από τα μάτια των παιδιών. Δραματοποίηση θέματος. Συνδυασμός Εικαστικών μαθημάτων και Θεατρικού παιχνιδιού. Εφαρμόζεται η συναισθηματική αγωγή.
* Το οικολογικό μας αποτύπωμα και η δημιουργική ανακύκλωση. Ο κόκορας αναλαμβάνει τον ρόλο του αγγελιοφόρου, στον σύγχρονο κόσμο. Παίρνει μορφή και δομή με την αξιοποίηση υλικών προς ανακύκλωση. Σακούλες πλαστικές, χαρτιά, αλουμινόχαρτο, πολύχρωμες κορδέλες, είναι μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Τα μηνύματα που προωθούνται είναι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, τονίζοντας την αξία της Ανακύκλωσης, της Επαναχρησιμοποίησης και της  Μείωσης απορριμμάτων. Γίνεται σύνδεση με την διδασκαλία της μελέτης περιβάλλοντος. 
 
 Με αφορμή τα έργα «Βάρκες» και «Η γοργόνα» 
* Συνδυάζονται διαφορετικές Εικαστικές τεχνικές και υλικά. Προτείνεται το λαδοπαστέλ. Προκύπτουν ομαδικές εργασίες ζωγραφιές και κολάζ.
* Ομορφαίνουμε τους τοίχους του Σχολείου μας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους, στον εξωτερικό  προαύλιο χώρο του Σχολείου. Ένας βυθός με ψάρια, η όμορφη γοργόνα και οι βάρκες στην ακτή είναι το αποτέλεσμα μιας εργασίας σε μεγάλη κλίμακα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται ατομικά με ακρυλικά χρώματα και οι ζωγραφιές τους γίνονται μέρος μιας μεγάλης ομαδικής δουλειάς. Το αποτέλεσμα είναι ορατό σε όλους και παραμένει στο Σχολείο ως μέρος της ανατροφοδότησης του προγράμματος.
* Ο βυθός της Ειρήνης και της φιλίας. Τα παιδιά δημιουργούν έργα με χαρτοδιπλωτική – origami με θέμα τα ψάρια. Δημιουργούν σύνθεση με ομαδο-συνεργατική μέθοδο. Το έργο αποτελεί δραστηριότητα της μαθητικής ομάδας για την προώθηση δράσεων ενάντια στη σχολική βία. 
 
Με αφορμή το έργο «Πουλιά»
Το έργο δίνει πολλές δυνατότητες στα παιδιά, μέσα από αναφορές σε διαφορετικά θέματα, στην διάρκεια του σχολικού έτους. Με ολιστική προσέγγιση και δημιουργικό διάλογο. Τα παιδιά:
*  Συνθέτουν, αποδομούν και ανα-δημιουργούν έργα με διαφορετικά υλικά και τεχνικές της Ζωγραφικής και της Χαρακτικής. 
*Δοκιμάζουν τις δεξιότητες που κατέχουν και φτιάχνουν έργα χαρτοδιπλωτικής – origami. Τα περιστέρια της ειρήνης και της ελευθερίας στέλνουν μηνύματα για τις εορταστικές, επετειακές εκδηλώσεις του Σχολείου μας.
* Φτιάχνουν έργα με γύψο και αιωρούμενες κατασκευές. Τρισδιάστατες φωλιές πουλιών και πουλιά με διαφορετικά υλικά.
* Ένα ομαδικό έργο με θέμα την Ειρήνη,  όπου τα παιδιά επιλέγουν να αναπαριστάται με ένα περιστέρι και το οποίο φιλοτεχνούν με λαδοπαστέλ . Παρουσιάζεται στην έκθεση αφιερωμένη στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην εορταστική εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό, στο 41º  Δημοτικό Σχολείο Αθήνας «Νικόλαος Γύζης».
* Τα παιδιά φιλοτεχνούν έργα με τις τεχνικές της Χαρακτικής. Παπαγάλους με μονοτυπίες και πουλιά διαφορετικά με την χρήση στένσιλ.
* Δημιουργούνται τα πρώτα χαράγματα σε λινόλεουμ. Τα παιδιά μαθαίνουν να τυπώνουν τα πρώτα τους αντίτυπα και δημιουργούν κάρτες ευχητήριες που τις ανταλλάσσουν με τα άλλα παιδιά από τα συνεργαζόμενα Σχολεία της Ελλάδας και της Ισπανίας. 
* Το ψηφιακό μας παζλ γίνεται εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των Σχολείων και του Μουσείου. Παίζουμε διαδικτυακά και μοιραζόμαστε συναισθήματα.
 
«Λούνα Παρκ – σκοποβολή» 
Είναι ένα έργο του Λάμπρου Ορφανού φιλοτεχνημένο με την τεχνική της έγχρωμης μεταξοτυπίας.  
* Το έργο δίνει αφορμή για ατομικές και ομαδικές δημιουργίες με θέμα το Λούνα Παρκ και την δημιουργία κολάζ που ενώνονται σε πολύπτυχο. 
* Τα παιδιά ταξιδεύουν νοερά σε διαφορετικές χώρες αναζητώντας τις αντίστοιχες σημαίες. Δημιουργούν έγχρωμα έργα συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνικές – κολάζ, λαδοπαστέλ σε χαρτόνι, τέμπερες και τυπώματα στένσιλ. 
 
«Πορτραίτα της Έλλης Μουρέλου – Ορφανού»
Τα έργα δίνουν έμπνευση στα παιδιά ώστε να συνδυάζουν και να δοκιμάζουν διαφορετικά υλικά. 
* Δημιουργούν προσωπογραφίες –  ασπρόμαυρα και έγχρωμα έργα ζωγραφικής.
* Πειραματίζονται με χρώματα και φόρμες, εκφράζουν συναισθήματα με το εικαστικό λεξιλόγιο της Ζωγραφικής και της Χαρακτικής.
* Τυπώματα με φυσικά υλικά και ανακυκλώσιμα χαρτιά, που αξιοποιούνται σαν βάση για τα πορτραίτα με συναισθήματα. 
* Εφαρμόζεται η συναισθηματική αγωγή και η διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του.
 
Με ανάλογο τρόπο υλοποιούνται δραστηριότητες με αφορμή και τα υπόλοιπα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση του Μουσείου Χαμπή.
 
Σύνδεση με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα
Η διαθεματική προσέγγιση δίνει την δυνατότητα σύνδεσης του προγράμματος με την διδασκαλία των δεξιοτήτων ζωής, με θέματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την Αγωγής Υγείας και την Συναισθηματική αγωγή, με την Μουσική και τη Θεατρική αγωγή. Η σύνδεση με την Γεωγραφία, την Φυσική, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά είναι εφικτή. Επίσης, γίνεται σύνδεση με την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας,  όπως και της Ξένης γλώσσας – Αγγλικών. 
 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Η συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές πλουτίζει τις γνώσεις τους. Η συνεργασία των Δασκάλων των τάξεων είναι πολύ σημαντική. Ενδεικτικά αναφέρονται:
* Επίσκεψη στο εργοστάσιο Πλαστελίνης και την παρακολούθηση εκπαιδευτικού βιωματικού προγράμματος από τις Α’ τάξεις. * Εκπαιδευτική επίσκεψη των Β’ τάξεων, στο Εργαστήριο Κεραμικής, τον μήνα Νοέμβριο. * Επίσκεψη των Γ’ τάξεων στο πλοίο «Νεράιδα», στη μαρίνα Φλοίσβου και  παρακολούθηση του  εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα». * Οι ΣΤ’ τάξεις επισκέπτονται το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
* Διαδικτυακές επισκέψεις σε Μουσεία, χώρους Τέχνης και Πολιτισμού γίνονται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
 
Συνεργασία με φορείς και πρόσωπα
Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στον κ. Μίνωα Ορφανό γιο του καλλιτέχνη, καθώς με την συνεργασία και την βοήθεια που προσφέρει  είναι δυνατή η υλοποίηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος. Επίσης, τις ολόθερμες ευχαριστίες μας δίνουμε σε όλους τους συνεργάτες μας στην Κύπρο με βασικά πρόσωπα τον κ. Γιώργο Τσαγκάρη γιο  του Χαράκτη Χαμπή Τσαγκάρη, από το Μουσείο Χαμπή για την εξαιρετική συμμετοχή και αλληλεπίδραση. 
Συνεργασία έχουμε με την υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, κ. Πόπη Κύρδη και την Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κ. Μάρθα Χριστοπούλου. Με τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Αλληλεπίδραση και συνεργασία έχουμε με το 35º Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, το Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας Τρίπολης με τον Διευθυντή κ. Βασίλειο Σουβατζόγλου. Θερμές ευχαριστίες και στα Σχολεία από την Ισπανία  Colegio San José de Madrid  και Divina Pastora Μαδρίτης señora Esperanza Caro. Επίσης, συνεργαζόμαστε με το Δημοτικό Σχολείο «Παίδων Αγία Σοφία» και στέλνουμε τις καλύτερες ευχές και ευχαριστίες μας στην Διευθύντρια κ. Εύη Παπασπυρίδου. Θερμές ευχαριστίες στην Διευθύντρια στο 41ο  Δημοτικό Σχολείο Αθήνας «Νικόλαος Γύζης» κ. Αποστολία Νασίκα για την συμπαράσταση στην υλοποίηση του προγράμματος και την Υποδιευθύντρια κ. Βασιλική Γκίκα, όπως και στον Σύλλογο Διδασκόντων, για την ενθάρρυνση των παιδιών στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος.

Συνεργασία έχουμε και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, την Ελληνική Εταιρία για την προστασία της Φύσης, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 
 
Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων 
Παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων, ανοιχτές για το κοινό. Αξιοποίηση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων και χρήση διαδικτυακών εφαρμογών.  Δημιουργούνται ψηφιακά αρχεία που αναρτώνται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικού και στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Στους ιστότοπους του Μουσείου Χαμπή και ευρύτερα μέσω διαδικτύου.
Δημιουργία έντυπου υλικού. Ζωγραφική στους τοίχους των  σχολείων. Ψηφιακά παιχνίδια, δημιουργία κινούμενων εικόνων και βίντεο.  
 
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή πρόοδο!!
Θεοδώρα Χανδρινού 
 
 
 

 
 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων