Feed
Άρθρα
Σχόλια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Τα έργα του Λάμπρου Ορφανού εμπνέουν τα παιδιά – διδασκαλία της Χαρακτικής /Upon the creations of Lambros Orfanos

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρουσιάζεται στην συνέχεια, με την διάχυση μέρους των δραστηριοτήτων που υλοποιήσαμε στην τάξη και μοιραζόμαστε σε φωτογραφικό αρχείο.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στον γιο του Λάμπρου Ορφανού, κύριο Μίνω Ορφανό, για την εξαιρετική συνεργασία και την συμβολή του ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει το πρόγραμμα, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την διδασκαλία και επιμέλεια:

Θεοδώρα Χανδρινού – ΠΕ 08 – Εικαστικών μαθημάτων

Τάξεις και τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Μεικτό τμήμα μαθητών και μαθητριών από τις τάξεις Α’, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε ΄και ΣΤ’,  με στόχο την συμμετοχή όλων των παιδιών του Σχολείου μας, ο οποίος επιτεύχθηκε.

Διάρκεια προγράμματος σε μήνες: 5

Το πρόγραμμά σας αφορά στα Πολιτιστικά Θέματα (Π.Θ.)

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή σχολικής μονάδας 

Κωνσταντίνος Πιτταράς

Αριθμός και ημερομηνία πράξης ανάθεσης του Συλλόγου Διδασκόντων

9/13-12-2021

Κύριο θέμα – θεματικές ενότητες  – διαστάσεις του θέματος προσεγγίζονται

Καλές Τέχνες και τεχνικές, διδασκαλία της Χαρακτικής στο Δημοτικό Σχολείο, πολιτιστική κληρονομιά, Τέχνη και ψηφιακά μέσα – αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για τον πολιτισμό, εκπαίδευση για την διαφορετικότητα, την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία.

Αναλυτικότερα

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Λάμπρο Ορφανό, μέσα από τα έργα του και να εμπνευστούν.  Η γνωριμία με τις Εικαστικές τέχνες και ειδικότερα την Χαρακτική καλλιεργεί το αισθητικό τους κριτήριο. Η Τέχνη και οι τεχνικές της Χαρακτικής γίνονται παιδαγωγικό εργαλείο για την ανάπτυξη ταλέντων. Γίνεται γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας και διάδοση του καλλιτεχνικού έργου του Έλληνα Χαράκτη Λάμπρου Ορφανού. Η Τέχνη γίνεται το μέσο για την ενίσχυση των παιδιών με μαθησιακές ανάγκες για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Όλοι οι συμμετέχοντες βελτιώνουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη και ενσυναίσθηση καθώς η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και ηθικών αξιών συνδέει την Τέχνη με την ίδια την ζωή, όπως την βιώνουμε σε επίπεδο πολιτισμού και στο κοινωνικό πλαίσιο. Επιτυγχάνεται η διαθεματική προσέγγιση με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Η καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της υπομονής ο τρόπος παρουσίασης των έργων των παιδιών βοηθούν ώστε το Σχολείο να ανοίξει τις πύλες της γνώσης προς την κοινωνία.

 Παιδαγωγικοί στόχοι

* Στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική επαφή με το αξιόλογο έργο του μεγάλου Έλληνα Εικαστικού καλλιτέχνη Λάμπρου Ορφανού και  την Τέχνη της Χαρακτικής. Τα παιδιά γνωρίζουν τις Εικαστικές Τέχνες και τις τεχνικές τους. Ανακαλύπτουν και καλλιεργούν δεξιότητες ζωής και τα ταλέντα τους. * Γίνεται γνωριμία με το καλλιτεχνικό έργο του Λάμπρου Ορφανού και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο εξωτερικό. * Η διδασκαλία της Χαρακτικής αξιοποιείται ως παιδαγωγικό εργαλείο στην τάξη, θεωρία και πράξη με υπευθυνότητα και ελευθερία στην έκφραση, με επιμονή μέχρι την ολοκλήρωση του αποτελέσματος. * Η σύνδεση της Τέχνης με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. * Στους στόχους τίθεται η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης των παιδιών και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. * Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ενισχύονται και συμμετέχουν ενεργά με στόχο την βελτίωση της εικόνας και την απόδοση όλης της τάξης. * Η διαδικασία παρουσίασης και έκθεσης των αποτελεσμάτων, η αξιολόγηση των δράσεων βελτιώνουν την κριτική ικανότητα των παιδιών.

Μεθοδολογία υλοποίησης – συνεργασία με φορείς 

Η μεθοδολογία του προγράμματος είναι βιωματική, ολιστική και διαθεματική. Μέσω της ενεργητικής, ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, την καινοτομία, την  έρευνα και την εφαρμογή της μεθόδου project τα παιδιά θα καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας, δεξιότητες ζωής – προσωπικές, κοινωνικές και επικοινωνίας. Επιδιώκουμε την διάδραση μεταξύ μαθητών από άλλα Σχολεία της Ελλάδας και άλλων χωρών. Εφαρμόζεται καταιγισμός ιδεών, δημοκρατικός διάλογος και επαφή με διαφορετικές Καλές Τέχνες και τις τεχνικές τους. Γίνεται η σύνδεση του μαθήματος των Εικαστικών με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.  Η αξιοποίηση της Τεχνολογίας και η χρήση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων web 2.0  βοηθά τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Αξιοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί σε παλαιότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είχα σχεδιάσει με θέμα την  γνωριμία με το έργο του Λάμπρου Ορφανού καθώς και της διδασκαλίας της Χαρακτικής Τέχνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έκθεση των  Εικαστικών έργων των παιδιών, στο χώρο του Σχολείου και ψηφιακά μέσω διαδικτύου. Έντυπο υλικό είναι επίσης διαθέσιμο. Η δημιουργία βίντεο με τα έργα των παιδιών είναι μέρος της διάχυσης και παρουσίασης των  δραστηριοτήτων του προγράμματος.  Οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες, sites, blogs συμβάλλουν στην αξιολόγηση των δράσεων. Θα γίνει βράβευση των παιδιών για την προσπάθειά τους και ανατροφοδότηση.

Προβλεπόμενες επισκέψεις  3

Προβλεπόμενες συνεργασίες με άλλους φορείς και πρόσωπα 

* Συνεργασία με τον κ. Μίνω Ορφανό γιο του καλλιτέχνη, καθώς μας έδωσε την δυνατότητα με την ενεργή συμβολή του να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας. * Με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α΄Αθήνας – τις Υπεύθυνες Πολιτιστικών καινοτόμων προγραμμάτων όπως και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας. * Το Ελληνικό Κέντρο ασφαλούς διαδικτύου saferinternet4kids * Με Σχολεία και εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning. * Το Δίκτυο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση χωρίς σκουπίδια»,* Με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Πεδία σύνδεσης με το πρόγραμμα σπουδών 

Το συγκεκριμένο πολιτιστικό  πρόγραμμα υλοποιείται στο μάθημα των Εικαστικών και ο χαρακτήρας του είναι βιωματικός. Εφαρμόζεται διεπιστημονική, ολιστική παιδαγωγική πρακτική στην τάξη και γίνεται σύνδεση του μαθήματος των Εικαστικών με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: με το μάθημα της Γλώσσας, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Ιστορία, την διδασκαλία των ΤΠΕ, τη διδασκαλία Ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και την Μουσική. Τα τελικά  αποτελέσματα της προσπάθειας γίνονται ορατά στην σχολική κοινότητα και την κοινωνία, μέσω ψηφιακής διάχυσης, με εκθέσεις και παρουσιάσεις στους χώρους του Σχολείου και εκτός.

Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αφορούν ατομικές και ομαδικές εργασίες των παιδιών. Η δημιουργική προσέγγιση, η ελεύθερη έκφραση η συνεργασία και το δημιουργικό πνεύμα  αντανακλούν το θετικό τους πρόσωπο στη σχολική κοινότητα και ευρύτερα μέσα από την διάχυση των αποτελεσμάτων και την χρήση του διαδικτύου.

Προγραμματίζονται εκθέσεις με τις δημιουργίες των παιδιών και παρουσιάσεις πεπραγμένων στο σχολικό χώρο και στο διαδίκτυο με την δημιουργία βίντεο και ψηφιακών αρχείων, με σκοπό την επικοινωνία, την διάχυση και την αξιολόγηση των πεπραγμένων. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο γίνονται σε εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες  όπως στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – sites, blogs και μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του eTwinning επιτυγχάνεται η διάχυση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δημιουργία αρχείου σε έντυπη μορφή με τα τυπώματα, αντίτυπα των χαρακτικών των παιδιών και η έκθεσή τους ευρύτερα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες/ δράσεις 

* Χριστουγεννιάτικες ευχές σε όλο τον κόσμο! * Χαρακτικά έργα με θέμα το δέντρο. * Ο Λάμπρος Ορφανός μέσα από τις ζωγραφιές του εμπνέει τα παιδιά * Χαρτοδιπλωτική – Origami * Η δημιουργία αφίσας γίνεται μέσο επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό. * Εικαστικό παιχνίδι με τις τεχνικές της Χαρακτικής *  Η ασφάλεια στο διαδίκτυο συνδέει την Τέχνη και την Τεχνολογία για την διάχυση των πεπραγμένων. * Το τραίνο της δημιουργικής φαντασίας. * Με την ζωγραφική στους τοίχους του Σχολείου μας ομορφαίνουμε το περιβάλλον που ζούμε.

IMG 20220922 185041 IMG 20220922 131714 IMG 20220922 134335

Εκπαιδευτικό υλικό που προέκυψε – Educational material from the activities

Educational material -Pinterest – Lambros Orfanos by Theodora Chandrinou

https://gr.pinterest.com/TheodoraChandrinou/lambros-orfanos-a-great-greek-art-master/

Padlet
The Art of Printmaking is a pedagogical tool
Christmas friendships

bloggif 61cc68e6a951aIMG 20211228 113959Wishes Theodora Chandrinou

Happy New Year! eTwinning friendship – by Theodora Chandrinou, video

https://youtu.be/7DsAv6ABaKM

Χριστουγεννιάτικες ευχές σε όλο τον κόσμο!

IMG 2218αφορμή το έργο του Λάμπρου Ορφανού.προγρ.Λάμπρο.Ορφανό.Θ.Χανδρινού.2022

με αφορμή ένα έργο του Λάμπρου Ορφανού

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου συνεργάστηκαν με δημιουργικό τρόπο! Τα παιδιά έκαναν ανταλλαγή έργων και το ένα σχολείο συμπλήρωνε το άλλο!

Ο Λάμπρος Ορφανός μέσα από τις ζωγραφιές του εμπνέει τα παιδιά

IMG 2092IMG 2108IMG 2110IMG 2113IMG 2114

Το τραίνο της δημιουργικής φαντασίας

IMG 20220123 190508

Χαρτοδιπλωτική – origami

IMG 20220402 221125

IMG 20220402 151706 IMG 20220402 151643 IMG 20220402 151612 IMG 20220402 151744

IMG 20220402 220702 IMG 20220402 220722

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/05/01/sto-luna-park-me-odigo-to-ergo-toy-lamproy-orfanoy/

Στο Luna park με οδηγό το έργο του Λάμπρου Ορφανού

IMG 20220301 103708

IMG 20220309 120708 IMG 20220309 115914 IMG 20220310 120211 IMG 20220209 123052

IMG 20220221 122244

Συναισθηματική αγωγή και  διαφορετικότητα – τα πρόσωπα του Κλόουν

IMG 20220123 185633

Χαράζοντας την μυστική εικόνα!

Polish 20220216 193101404

IMG 20220130 163746

Με αφορμή ένα δέντρο, έργο του Λάμπρου Ορφανού

IMG 20220329 170225

1.Στίγκας 4οΔημ.Σχ.Ζωγράφου εικαστ.Χανδρινού 10.Εμμανουηλίδου Ευδοκία 4 Δ.Σ.Ζωγράφου εικαστ.ΧανδρινούIMG 20220808 075025IMG 20220710 215645Polish 20220717 200056074

Αφίσες ευαισθητοποίησης πάνω σε διαφορετικά θέματα

Εικαστικό παιχνίδι με τις τεχνικές της χαρακτικής

IMG 20220131 184148

image0508

Έργο του Λάμπρου Ορφανού έγινε ψηφιακό παζλ και βοήθησε στην διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο εξωτερικό, μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας eTwinning.

IMG 20220316 220854IMG 20220316 220655

IMG 20220402 193417

Στένσιλ

IMG 20220317 0826282 IMG 20220317 0828412

Μονοτυπίες

IMG 20220331 104600IMG 20220331 104543

20220402 183403 ANIMATION 1

ΑΑγγίξτε πάνω στην φωτογραφία – κινούμενη εικόνα

IMG 20220427 161025

Διακοσμούμε τις Πασχαλινές μας λαμπάδες και χαράζουμε σε κερί

IMG 20220412 093853IMG 20220331 102500 IMG 20220331 104445

Η δημιουργία αφίσας γίνεται μέσο επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό

IMG 20220301 095000

IMG 20220214 130831IMG 20220210 233237IMG 20220203 175245IMG 20220203 175333inCollage 20220210 235142130IMG 20220215 224631

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώνει την Τέχνη με την Τεχνολογία και τα παιδιά, ενημερώνονται, δημιουργούν τις δικές τους αφίσες, στέλνουν μηνύματα και ενημερώνουν.

IMG 20211027 095703

20220329 002359 COLLAGEIMG 20220811 192948

Χαρακτικά έργα με θέμα το δέντρο, όπου έγινε διάδραση με παιδιά από το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.

Η αλληλεπίδραση ήταν εφικτή με την χρήση της τεχνολογίας και με διαζώσης επίσκεψη την ημέρα που το Σχολείο μας υλοποίησε την γιορτή για την λήξη του σχολικού έτους, την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Με αφορμή ένα δέντρο, έργο του Λάμπρου Ορφανού

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/05/06/me-aformi-ena-dentro-ergo-toy-lamproy-orfanoy/

Χάραξη σε λινόλεουμ και σε πλάγιο ξύλο – τεχνική της υψητυπίας

IMG 20220811 171554 IMG 20220811 193359 IMG 20220811 182811 IMG 20220811 193751 IMG 20220811 171509

20220402 185409 ANIMATION.Λάμπρο.Ορφανό.διδασκ.Θ.Χανδρινού.2021 22

IMG 20220516 105130 IMG 20220509 111739 IMG 20220509 110848

Χάραξη σε πλάγιο ξύλο – ξυλογραφίες

IMG 20220513 154757

Το δέντρο μας στο 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – ζωγραφική στον εξωτερικό χώρο

IMG 20220506 160210Το δέντρο μας στο 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

Το δέντρο μας στο 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

Το δέντρο μας στο 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – ζωγραφική στον εξωτερικό χώρο

IMG 20220518 084757IMG 20220516 111835

Με την ζωγραφική στους τοίχους του Σχολείου μας ομορφαίνουμε το περιβάλλον που ζούμε.

Με την Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία συνεργαστήκαμε κάνοντας αφιέρωμα κατά του καπνίσματος.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/04/09/mathitikes-drastiriotites-enantia-sto-kapnisma/

Οι φωτογραφίες μας άφησαν όμορφες εντυπώσεις καθώς συμμετείχαμε στον μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας συνεργαστήκαμε στο περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα. Τα παιδιά δημιούργησαν πεταλούδες με την τεχνική του στένσιλ που έμαθαν στο πρόγραμμα. Χαρήκαμε με τα βραβεία που επιτύχαμε!

IMG 20220321 1130472

IMG 20220321 1124342IMG 20220622 022553

* Στεφάνια της Πρωτομαγιάς στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – 2022

Με την δημιουργία ψηφιακών αρχείων έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Η ανταπόκριση των μαθητών και μαθητριών μας στο πρόγραμμα

Καταθέτω ορισμένα από τα σχόλια και τις σκέψεις των παιδιών. Ως μέρος της ανατροφοδότησης έγιναν αναρτήσεις στο διαδίκτυο:

* Ήταν υπέροχο το πρόγραμμα!! * Κυρία Θεοδώρα ευχαριστούμε πολύ για το πρόγραμμα, περιμέναμε τόσα χρόνια να έρθετε ξανά στο Σχολείο μας και να κάνουμε πάλι χαρακτική! * Θα θυμάμαι πάντα την συνεργασία με τις φίλες μου στο πρόγραμμα!! * Εύχομαι και του χρόνου στο Γυμνάσιο να κάνουμε χαρακτική! * Μου άρεσε που ο κύριος Ορφανός απάντησε στις ερωτήσεις μας! * Εμένα μου άρεσε η Χαρακτική, πίστευα πως θα ήταν δύσκολο να κάνω χάραξη σε ξύλο αλλά ήταν τέλειο! * Μου άρεσαν όλες οι δραστηριότητες που κάναμε στο πρόγραμμα. * Ήταν που όμορφο που κάνουμε Χαρακτική στην τάξη, δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Μου άρεσαν τα έργα του Λάμπρου Ορφανού είναι υπέροχα και πολύ δύσκολο να γίνουν! * Η εμπειρία μου από το πρόγραμμα είναι πως θα ήθελα να κάνω κι άλλα πολλά έργα πάνω σε σκληρό ξύλο, είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα μετά το τύπωμα! * Μου αρέσει η Χαρακτική και είναι πολύ χαλαρωτικό όταν χαράζω σε λινόλεουμ. * Τα έργα του Λάμπρου Ορφανού είναι υπέροχα και μου άρεσε που κάναμε σχέδια εμπνευσμένα από αυτά και χαράξαμε μέσα στο μάθημα των Εικαστικών, δεν το έχουμε ξανακάνει και ελπίζω να κάνουμε και του χρόνου και να είσαστε κυρία Θεοδώρα πάλι στο Σχολείο μας!! * Φέτος πέρασα πολύ όμορφα και τα Εικαστικά είναι το αγαπημένο μου μάθημα!! * Οι ζωγραφιές στους τοίχους του Σχολείου μας και η Χαρακτική ήταν από τα αγαπημένα μου μαθήματα Εικαστικών!!!
Ανατροφοδότηση από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν
* Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έλαβαν έπαινο για την συμμετοχή τους * Τα παιδιά έλαβαν απάντηση στην μικρή συνέντευξη με τις ερωτήσεις των παιδιών, που έκαναν στον γιο του καλλιτέχνη κ. Μίνω Ορφανό * Η Ζωγραφική στους εξωτερικούς τοίχους των Σχολείων, όπου είναι ορατές σε όλους, αποτελούν δημιουργική υπενθύμιση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν * Η αλληλογραφία μεταξύ Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραμένει όμορφη ανάμνηση μέσα από τις όμορφες ευχές που ανταλλάξαμε και κρατήσαμε * Τα ψηφιακά παιχνίδια και ιδιαίτερα το ψηφιακό μας παζλ, με το πολυβραβευμένο έργο του Λάμπρου Ορφανού, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στα Σχολεία από τις άλλες χώρες και επιτύχαμε την διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο εξωτερικό * Δημιουργήσαμε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο * Το σύντομο βίντεο για την πρόσληψη κατά του καπνίσματος έλαβε θετικά σχόλια μεταξύ των Σχολείων * Ένα μέρος από τα έργα των παιδιών μας προσφέρθηκαν και παραδόθηκαν στον γιο του Λάμπρου Ορφανού κύριο Μίνω Ορφανό, οποίος μας μίλησε με επαινετικά σχόλια για όλα τα παιδιά!! Μας ενημέρωσε για την εξαιρετική έκθεση με τα έργα του καλλιτέχνη που υλοποιείται στην Κύπρο στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή και περιλαμβάνει τα έργα που έδωσαν έμπνευση στα παιδιά! * Μέσα από τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο και το ιστολόγιο που διαθέτω στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας παραμένει ορατό σε όλους και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τα επόμενα έτη.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/05/06/me-aformi-ena-dentro-ergo-toy-lamproy-orfanoy/

Our school routine. – eTwinning project

IMG 20220402 221225IMG 20220610 105448IMG 20220810 220901Ορφανος μετα έργα παιδιών 2022έργων μαθητών στον Μίνω Ορφανό 2έργων μαθητών στον Μίνω Ορφανό.6 3

Our school routine eTw Theodora ChandrinouRespect for others virtual eTw Theodora ChandrinouBe cybersmart eTw Theodora ChandrinouHeal wounds eTw Theodora ChandrinoueTwinning inmy school eTw Theodora ChandrinouCultivating lifeskills creative eTw Theodora ChandrinouCreative and ecofriendly Christmas Theodora ChandrinouIMG 20220715 234946

http://printmaking.cy/gr/

http://printmaking.cy/gr/exhibition/lambros-orphanou-exhibition/

“Λάμπρος Ορφανός – Έλλη Μουρέλου-Ορφανού

«Χαράσσοντας την ζωή»  1944 – 1966

Το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίσκια προβάλλει σε περιοδική του έκθεση 31 χαρακτικά του καταξιωμένου Ελλαδίτη καλλιτέχνη Λάμπρου Ορφανού, της περιόδου 1944-1966. Η έκθεση συμπληρώνεται με 3 χαρακτικά των δύο εικαστικών, αγαπημένων προσώπων του καλλιτέχνη, της γυναίκας του Έλλης Μουρέλου και του δασκάλου του στο Παρίσι, Robert Cami. Παρουσιάζει επίσης, μοναδικά προσχέδια και εκτυπώσεις μητρών του Λάμπρου Ορφανού, από τα προσωπικά του αρχεία.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 2 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι, και θα είναι ανοικτή μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2022. “

Οι υπεύθυνοι του Μουσείου Χαμπή είδαν τα έργα των παιδιών μας και διαβίβασαν εξαιρετικά σχόλια για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας!!

 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή πρόοδο!!

Θεοδώρα Χανδρινού

IMG 20220811 222412

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων