Feed
Άρθρα
Σχόλια

Θεοδώρα Χανδρινού, Εκπαιδευτικός, Ζωγράφος – Χαράκτρια 

Το φωτογραφικό αρχείο που παρουσιάζεται είναι μέρος από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, με τις συνεργασίες μεταξύ των παιδιών.

Το πρώτο μας πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2022 – 2023  έχει τίτλο “Το οικολογικό και δημιουργικό Σχολείο μας / Our eco-friendly and creative School”.
Αρ. Πράξης Συλλόγου Διδασκόντων 13 ημερομηνία 21 /10 / 2022
Στόχος είναι η βιωματική εμπειρία και η ενεργή συμμετοχή στην διδακτική πρακτική των μαθητών και μαθητριών από το 41ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας «Νικόλαος Γύζης». 
Υλοποιείται με την πρωτοβουλία, τον σχεδιασμό και την διδασκαλία της Εικαστικού Θεοδώρας Χανδρινού.
Οι Εικαστικές Τέχνες και οι  τεχνικές τους γίνονται το εκπαιδευτικό όχημα, για να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στην γνώση και την δημιουργικότητα.
«Η Ελληνική Εταιρία για την προστασία της Φύσης» είναι ο φορέας συνεργασίας μας, που αγκαλιάζει τις δραστηριότητες του προγράμματος και γίνεται εφικτή η διάδραση με Σχολεία από την Ελλάδα και άλλες χώρες. 
Η θεματολογία μας αφορά τους τομείς: Απορρίμματα, Σχολική αυλή και Αειφόρο Σχολείο.
Τέχνη και Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αειφορία και Αγωγή υγείας συνδέονται μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματός μας.
Οργανώσαμε με τα παιδιά τις εικαστικές ομάδες μαθητών και μαθητριών, που ανέλαβαν διαφορετικούς ρόλους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους. Η πρόσληψη γνώσης με βιωματική και ενεργή συμμετοχή, μέσω της διδασκαλίας των Εικαστικών εμπλέκει όλη την σχολική μας κοινότητα.
 Επίσης, υπάρχει ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών, η καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς, η ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά και αειφορίας. Τονίζεται η συμβολή της ελεύθερης εικαστικής έκφρασης πολυεπίπεδα. 
Η Τέχνη αξιοποιείται  για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, την  πρόληψη αρνητικών συνεπειών σε θέματα υγείας και τα παιδιά βιώνουν με παιγνιώδη τρόπο την συμμετοχή τους.
Στάδια υλοποίησης
Ακολουθούνται τα 7 στάδια που προβλέπονται από το Δίκτυο.
Η περιβαλλοντική μας επιτροπή αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες που μαζί με την συντονίστρια Εκπαιδευτικό – Θεοδώρα Χανδρινού ξεκινήσαμε με δημιουργική διάθεση το πρόγραμμα. Επίσης, η Διεύθυνση της σχολικής μας μονάδας – το 41º Δημοτικό Σχολείο Αθήνας «Νικόλαος Γύζης» είναι μέρος της επιτροπής, όπως επίσης και οι καθαρίστριες του Σχολείου μας, γονείς και κηδεμόνες από το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ο Δήμαρχος Αθήνας κ. Μπακογιάννης έχει ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Σχολείου μας και έχουμε την υποστήριξη στις δράσεις, καθώς μας τίμησε με την παρουσία του την ημέρα του αγιασμού στις 12 Σεπτεμβρίου 2022.
Με την έρευνα που έγινε αποφασίσαμε τα θέματα στα οποία θα δώσουμε έμφαση. Τονίζονται τα στοιχεία που θα βοηθήσουν να αναδείξουμε δραστηριότητες που προωθούν την αειφορία. Οι μαθητικές ομάδες από διαφορετικές τάξεις συμφώνησαν να εργαστούμε διαθεματικά, ολιστικά και συμπεριληπτικά, αναφορικά με τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. 
Δραστηριότητες – σχέδιο δράσης
 Αναφέρονται οι κυριότερες δραστηριότητες του προγράμματος:
– Συμμετέχουμε στον εορτασμό για την παγκόσμια ημέρα για την Ειρήνη ☮️
(εκθέτουμε τα έργα μας στους χώρους του Σχολείου και επικοινωνούμε την προσπάθειά μας μέσω διαδικτύου).
– Η μοναδικότητα του καθενός μας ενώνει και μας δυναμώνει ( συναισθηματική αγωγή, αφιερώματα σε έργα Τέχνης από διαφορετικά Εικαστικά ρεύματα, λέξεις κλειδιά: empathy, καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων)
– COP27 RUNNING OUT OF TIME – Καμπάνια για την σκυταλοδρομία για την κλιματική αλλαγή. (Κατασκευάζουμε με ανακυκλώσιμα υλικά σκυτάλες για την συμμετοχή μας στην δράση).
– Ανακυκλώνουμε μέσω της Τέχνης – Recycling through Art, Δημιουργίες με φαντασία και πρωτοτυπία, με την αξιοποίηση υλικών που είναι προς ανακύκλωση.
Εποχιακές δημιουργίες και έργα για διαφορετικά θέματα.
– Ομορφαίνουμε το περιβάλλον μας με τις ζωγραφιές στους τοίχους του Σχολείου μας.
– Αφίσες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(περιβαλλοντικά θέματα και κρίσεις, δημιουργικός διάλογος, ενέργεια και ενημέρωση).
– Τα παιδιά αποτυπώνουν τις ιδέες τους, φωτογραφίζουν το περιβάλλον τους και γίνονται μικροί δημοσιογράφοι. 
– Χαρτοδιπλωτική – origami με ανακυκλώσιμα υλικά ( περιστέρια, κουκουβάγια και άλλα πτηνά,καρδιές και κάρτες ευχητήριες κ.ά.).
– Αγκαλιάζουμε την Φύση μέσα από την Τέχνη.
– Οι γλάστρες μας με τα αρωματικά φυτά ομορφαίνουν την σχολική μας αυλή. 
– Οι 17 στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης.
– Οικολογικά τυπώματα με φυσικά υλικά.
– Συνεργασία με άλλα Σχολεία ψηφιακά / το βιβλίο της Φύσης (padlet).
Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 
επιτυγχάνουμε μέσα από την εφαρμογή διαθεματικών εργασιών, που προσεγγίζονται με όχημα το μάθημα των Εικαστικών, στο Περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα. 
Γίνεται σύνδεση με την διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής. Αναφέρονται και άλλα γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος:
με την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, την Γεωγραφία,  την διδασκαλία των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, την Γεωμετρία, 
την Συναισθηματική αγωγή και θέματα Αγωγή υγείας και πρόληψης, το μάθημα των Θρησκευτικών, την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και την Φυσική αγωγή, την Ειδική αγωγή και την Συναισθηματική αγωγή και την Μουσική.
Για την καλύτερη υλοποίηση – παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μας δημιουργήθηκαν ιστοσελίδες και άρθρα στις ψηφιακές πλατφόρμες:  της Ελληνικής εταιρείας για την προστασία της Φύσης – eco-Schools, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικού (arteducate.sch) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου μας.
Ενημέρωση και εμπλοκή της κοινότητας γίνεται μέσα από τις διαδικτυακές ενημερώσεις μας, με την παρουσίαση των έργων των παιδιών με εικαστικές εκθέσεις, στους χώρους του Σχολείου ανοιχτές στο κοινό. Αξιοποιείται η χρήση της τεχνολογίας για την αλληλεπίδραση μεταξύ των Σχολείων όπου διδάσκω, με την δημιουργία κινούμενων εικόνων, βίντεο και με την χρήση συνεργατικών ψηφιακών εργαλείων web 2.0.
Ο Οικοκώδικας του Σχολείου μας μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών παρουσιάζεται με την πλήρωση του προγράμματος, στο τέλος του σχολικού έτους 2022 – 2023.
Διάχυση αποτελεσμάτων
Στο προφίλ του Σχολείου μας στην ψηφιακή πλατφόρμα του δικτύου των Οικολογικών Σχολείων μπορείτε να δείτε την διάχυση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας που έγινε. Επίσης, μέσα από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας και με τις αναρτήσεις στο προσωπικό μου ιστολόγιο ενημερώνουμε και μοιραζόμαστε τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. Με εικαστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις επικοινωνούμε τα έργα των παιδιών και δεχόμαστε σχόλια και την ανταπόκριση του κοινού.
οικολογικά σχολεία βίντεο παρουσίασης 2022 2023 Χανδρινού
Αναφέρονται οι κυριότερες δραστηριότητες του προγράμματος
– Συμμετέχουμε στον εορτασμό για την παγκόσμια ημέρα για την Ειρήνη  (εκθέτουμε τα έργα μας στους χώρους του Σχολείου και επικοινωνούμε την προσπάθειά μας μέσω διαδικτύου).
– Η μοναδικότητα του καθενός μας ενώνει και μας δυναμώνει ( συναισθηματική αγωγή, αφιερώματα σε έργα Τέχνης από διαφορετικά Εικαστικά ρεύματα, λέξεις κλειδιά: empathy, καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων)
– COP27 RUNNING OUT OF TIME
– Καμπάνια για την σκυταλοδρομία για την κλιματική αλλαγή. (Κατασκευάζουμε με ανακυκλώσιμα υλικά σκυτάλες για την συμμετοχή μας στην δράση).
– Ανακυκλώνουμε μέσω της Τέχνης – Recycling through Art, Δημιουργίες με φαντασία και πρωτοτυπία, με την αξιοποίηση υλικών που είναι προς ανακύκλωση. Εποχιακές δημιουργίες και έργα για διαφορετικά θέματα.
– Ομορφαίνουμε το περιβάλλον μας με τις ζωγραφιές στους τοίχους του Σχολείου μας.
– Αφίσες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (περιβαλλοντικά θέματα και κρίσεις, δημιουργικός διάλογος, ενέργεια και ενημέρωση).
– Τα παιδιά αποτυπώνουν τις ιδέες τους, φωτογραφίζουν το περιβάλλον τους και γίνονται μικροί δημοσιογράφοι.
– Χαρτοδιπλωτική – origami με ανακυκλώσιμα υλικά ( περιστέρια, κουκουβάγια και άλλα πτηνά,καρδιές και κάρτες ευχητήριες κ.ά.).
– Αγκαλιάζουμε την Φύση μέσα από την Τέχνη.
– Οι γλάστρες μας με τα αρωματικά φυτά ομορφαίνουν την σχολική μας αυλή.
– Οι 17 στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης.
– Οικολογικά τυπώματα με φυσικά υλικά.
– Συνεργασία με άλλα Σχολεία ψηφιακά / το βιβλίο της Φύσης (padlet).
Αναρτήσεις στο διαδίκτυο και διάχυση μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα των οικολογικών σχολείων: https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/10/16/to-oikologiko-kai-dimioyrgiko-scholeio-mas-our-eco-friendly-and-creative-school/ https://www.ecoschools.gr/schools/41o-dimotiko-sholeio-athinas-nikolaos-gyzis
Μέσα από συνδέσμους παρουσιάζονται περισσότερες δραστηριότητες και δράσεις μας

Η επιτυχημένη συνεργασία με Σχολεία της Ισπανίας, έγινε μέσα από την σύνδεση του προγράμματος με το eTwinning project «Νιώσε τα Χριστούγεννα» / “Siente la Navidad”

https://blogs.sch.gr/arteducate/2023/01/01/niose-ta-christoygenna-siente-la-navidad/

Μαθήματα/θέματα  του αναλυτικού προγράμματος με τα οποία συνδέθηκε το πρόγραμμά μας
Εικαστικά, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αγγλικά, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Διδασκαλία ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Φιλαναγνωσία, με την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, την Γεωγραφία, την διδασκαλία των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, την Γεωμετρία, την Συναισθηματική αγωγή και θέματα Αγωγή υγείας και πρόληψης, την Φυσική αγωγή, την Ειδική αγωγή και την Μουσική.

Χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό

Αξιοποιήθηκαν πολλά μέσα για την ολοκλήρωση του προγράμματός μας. Εκπαιδευτικό έντυπο υλικό και βίντεο από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄Αθήνας, από φορείς του εξωτερικού Foundation for environmental education cop27 school kit, World Ocean day for Schools κ.’α.
Ενεπλάκη ολόκληρη η σχολική κοινότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό!

Έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματός μας

Με παρουσίαση κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του σχολείου, με αφίσα ή πόστερ, μέσω εικαστικής έκφρασης, με βίντεο, με έκθεση, με ιστοσελίδα – ιστολόγιο, με ραδιοφωνική εκπομπή, δημιουργία βίντεο. Επίσης, έγινε ανάδειξη “καλών διδακτικών πρακτικών” στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης που παρουσίασα σε Εκπαιδευτικούς ως συντονίστρια της αντίστοιχης μονάδας στο 41ο Δημοτικό Σχολείου Αθήνας, “Νικόλαος Γύζης”.
Διαμορφώθηκε Οικοκώδικας
https://blogs.sch.gr/arteducate/2023/06/06/o-oikokodikas-imera-perivallontos-5-ioynioy-paroysiasi-programmatos/ Διαμορφώθηκε οικοκώδικας μετά από την μελέτη και έρευνα της περιβαλλοντικής επιτροπής μας. Αποτυπώθηκε συνοπτικά σε αφίσα και παρουσιάστηκε σε έκθεση στον χώρο του Σχολείου, ανοιχτή για το κοινό. Παραμένει αναρτημένη σε ορατό σημείο του Σχολείου μας προς ανατροφοδότηση. Μέσα από ανάρτηση στο Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο ενημερώθηκαν οι γονείς και κηδεμόνες, πετύχαμε το άνοιγμα του Σχολείου στο ευρύτερο κοινό.
Συνεργαστήκαμε με φορείς
Με την “Ελληνική Εταιρία για την προστασία της Φύσης”, την FEE, την UNESCO, με το Σύλλογο γονέων, τον Δήμαρχο Αθήνας κ. Μπακογιάννη, με την Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με τον Σχολικό Σύμβουλο, με τον κ. Μίνωα Ορφανό – γιός του καλλιτέχνη Λάμπρου Ορφανού, με ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Αθήνα 9,84, το Δίκτυο του παιδιού – ΜΥΡΤΙΣ,με το Ιστορικόν Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο είχαμε συνεργασία με το saferinternet4kids, επίσης συνεργαστήκαμε με το “Χαμόγελο του παιδιού”.
Συνεργαστήκατε με άλλα Σχολεία
– με το 35º Δημοτικό Σχολείο Αθήνας είχαμε στενή συνεργασία και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται πάνω σε μια κοινή ζωγραφιά την οποία μετέφερα από το ένα σχολείο στο άλλο. Επίσης δημιουργήσαμε ψηφιακά αρχεία όπως παζλ τα οποία βοήθησαν τα παιδιά να αλληλοεπιδράσουν παίζοντας. https://www.jigsawplanet.com/TheodoraChandrinou – με το Δημοτικό Σχολείο Παίδων «Αγία Σοφία», έγινε ανταλλαγή ευχητήριων καρτών, κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά και τα παιδιά αντάλλαξαν ζωγραφιές και φωτογραφίες μέσα από αναρτήσεις στο διαδίκτυο. – με το 13º Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Αττικής ανταλλάξαμε μηνύματα και είχαμε αλληλεπίδραση μέσα από προγράμματα eTwinning που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενα έτη. – Συνεργασία είχαμε με τα Σχολεία της Ισπανίας στην Μαδρίτη “Colegio Dan José, Madrid, Spain” και “Colegio Divina Pastora, de Madrid” με ανταλλαγή με ταχυδρομική αποστολή ευχητήριων καρτών και μαθητικών εικαστικών έργων και χειροτεχνιών με την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών και με αναρτήσεις στο διαδίκτυο με την χρήση συνεργατικών ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών web 2.0. _ με Σχολεία της Ευρώπης μέσα από τις δραστηριότητες των δράσεων COP 27, Litter less, Global Action Days και μέσα από βίντεο και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θ.Χ.
IMG 20231106 161538

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων