Feed
Άρθρα
Σχόλια

«Εικαστικές και Περιβαλλοντικές ανασυνθέσεις στον σχολικό χώρο»

Καινοτόμο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 10ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ, ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΠΕ 08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 13-10-2020

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΑΞΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ: Μεικτό τμήμα μαθητών και μαθητριών από το ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, από τις τάξεις Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 6 μήνες

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  – ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσης, από την μετουσίωση της βιωματικής εμπειρίας και της επαφής των παιδιών με θέματα κυρίως Περιβαλλοντικά. Να επιτευχθεί η  βελτίωση του σχολικού μας χώρου μέσα από Εικαστικές και Περιβαλλοντικές ανασυνθέσεις.

Στόχος είναι τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής και να ενεργοποιηθεί η σχολική κοινότητα. Με πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητας οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Να δημιουργήσουμε ένα όμορφο περιβάλλον για εμάς και τους γύρω μας επικοινωνώντας μηνύματα για την αειφόρο ανάπτυξη.

Κατηγορίες θεμάτων που καλύπτει το πρόγραμμα: Μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης και με το πρίσμα της ολιστικής οπτικής το πρόγραμμα καλύπτει θέματα κυρίως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μέσω της Τέχνης ενσωματώνονται επίσης, θέματα πολιτιστικά και αγωγής υγείας. Συγκεκριμένα μας απασχολούν οι ενότητες: περιβάλλον, τέχνη και πολιτισμός, αειφορική διαχείριση υλικών, ανακύκλωση, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον, διαμορφώνουμε ένα υγιές περιβάλλον για εμάς και τους γύρω μας.

Στάδια υλοποίησης – Βασικές Δραστηριότητες:

* Καλλιέργεια θετικού κλίματος συνεργασίας – προετοιμασία των συμμετεχόντων * Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη προβληματισμού * Δημιουργία ομάδων εργασίας και οργάνωση του πλάνου δράσεων * Μαθαίνουμε και ανακαλύπτουμε τη Φύση – Γνωριμία με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα, μέσα από την χρήση βιβλίων, έντυπου υλικού και οπτικοακουστικών πηγών γνώσης, με την χρήση του διαδικτύου και την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από τα Κ.Π.Ε. της πατρίδας μας, κάνουμε χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του περιβαλλοντικού δικτύου «Φύση χωρίς σκουπίδια» και του Σ.Π.Α.Π. * Διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, κριτική προσέγγιση και καταγραφή τους με έμφαση στο γνωστικό πεδίο, διάλογος και ανάληψη πρωτοβουλιών από τα παιδιά * Οργάνωση και πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων με όχημα την Τέχνη,  αξιοποίηση διαφορετικών τεχνικών των Εικαστικών Τεχνών * Εποχιακές δημιουργίες με θέμα την δημιουργική Ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών, προτάσεις για την μείωση απορριμμάτων * Η Τέχνη και η Τεχνολογία συνδυάζονται με στόχο την καλύτερη προσέγγιση πληροφοριών, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και την διάδραση μεταξύ των Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό * Ανακύκλωση χαρτιού – δημιουργίες με χαρτοδιπλωτική origami, * Χειροποίητο χαρτί και τυπώματα με φυσικά υλικά – eco monoprints και μεικτές τεχνικές * οικολογική συνείδηση και αειφορία, * Η κλιματική αλλαγή και το μήνυμα που εκπέμπει ο πλανήτης μας, είναι το έναυσμα για συνεργασία μεταξύ των Σχολείων από την Ελλάδα και άλλες χώρες, * Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και διάδραση μεταξύ των Σχολείων, * Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, * Land Art και Περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πεδίο, * Αφιερώματα στους μεγάλους δημιουργούς της Ιστορίας της Τέχνης, * Εποχιακές εκθέσεις με τις Εικαστικές δημιουργίες των παιδιών, * Δημιουργούμε Εικαστικές αφίσες ευαισθητοποίησης, σε σχέση με Περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα Αγωγής Υγείας, * Με τις ζωγραφιές των παιδιών στους τοίχους ομορφαίνουμε τους χώρους του Σχολείου μας, * Αξιολόγηση δράσεων, * Παρουσίαση πεπραγμένων στην σχολική κοινότητα, * Δημιουργία βίντεο και φωτογραφικών άλμπουμ, κινούμενες εικόνες και παιχνίδια σε έντυπη μορφή και διαδικτυακά, * Δημιουργία εκπαιδευτικού αρχείου για το σχολείο μας, * Διάχυση αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό μέσα από την χρήση ψηφιακών εφαρμογών και αναρτήσεων στο διαδίκτυο, * Βράβευση μαθητών για την επιτυχημένη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Το περιβάλλον μας εξαρτάται  από τον τρόπο έκφρασης και την συμπεριφορά, προσωπική και κοινωνική, του κάθε ανθρώπου. Ανασυνθέτουμε την ποιότητα της ζωής μας με τις δραστηριότητές μας. Στόχος του προγράμματος είναι: * τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής και να ενεργοποιηθεί η σχολική κοινότητα σχετικά  με περιβαλλοντικά θέματα, * με πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητας να παρέχουμε ένα όμορφο περιβάλλον για εμάς και τους γύρω μας, * η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, * η  ανάδειξη θετικών, υγιεινών στάσεων ζωής, για την αειφόρο ανάπτυξη και την ευζωία των ανθρώπων, * η βιωματική μάθηση και η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, * να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή και να λάβουμε υπόψη μας το μήνυμα ΣΟΣ που εκπέμπει ο πλανήτης μας, * να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά πως η θετική δράση και η ενεργή συμμετοχή έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν τη ζωή στη Γη μας, * μέσω της Τέχνης μαθαίνουμε να προσεγγίζουμε τα προβλήματα με δημιουργικό πνεύμα, εμπνεόμαστε, ανασυνθέτουμε αισθητικά το παρόν. Επικοινωνούμε, διαδίδουμε μηνύματα και κάνουμε διάχυση της εμπειρίας και της γνώσης που αποκομίσαμε, * με την ένταξη του Σχολείου μας στο Περιβαλλοντικό Δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια» να συμμετέχουν τα παιδιά σε δράσεις και να ενημερωθούν οι άνθρωποι από το οικογενειακό τους περιβάλλον, συμβάλλοντας με την στάση τους στην επίτευξη των παιδαγωγικών μας στόχων, * η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και η ορθή χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, * μέσα από την Τέχνη και την ελεύθερη έκφραση να αποκομίσουμε όμορφες αναμνήσεις και να διαδώσουμε μηνύματα, * ως αποτέλεσμα της προσπάθειας, να δημιουργήσουμε έργα με υψηλό αισθητικό επίπεδο και τα οποία θα χαρούμε όλοι.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Βιωματική, ενεργητική, ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μέθοδος project. Διαθεματική πρακτική εφαρμογή. Συνθετική δημιουργική μέθοδος διάδρασης μεταξύ Σχολείων. Μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της Τέχνης. Γνωριμία και βιωματική επαφή με τις Εικαστικές τέχνες και τις τεχνικές τους, εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων. Καταιγισμός ιδεών και δημοκρατικός διάλογος. Χρήση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών web 2.0 για την επικοινωνία και τη διάδραση. Συνεργασία με φορείς, αξιοποίηση έντυπου υλικού και διαδικτυακές παρουσιάσεις. Σύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Δημιουργία βίντεο και ψηφιακών αρχείων. Τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν αφίσες προωθώντας μηνύματα. Αξιολόγηση δράσεων.  Έκθεση με τις δημιουργίες των παιδιών και παρουσιάσεις πεπραγμένων. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες, sites, blogs. Διάχυση και ανατροφοδότηση.

Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς :  Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με * την Πρωτοβάθμια Β΄Αθήνας – τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών καινοτόμων προγραμμάτων και το Υπουργείο Παιδείας, * το Ελληνικό Κέντρο ασφαλούς διαδικτύου saferinternet4kids, * με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου της Β΄Αθήνας, * με τον Σύλλογο γονέων, * με το Δήμο Αμαρουσίου,  * την «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης» και ένταξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου στο Περιβαλλοντικό Δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια» * με Σχολεία και εκπαιδευτικούς, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning, από την Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου * με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου * με το «Colegio San José de Madrid» της Ισπανίας, * το Μουσείο Ελληνικής παιδικής Τέχνης, * τα Κ.Π.Ε. της πατρίδας μας, * τον Σύλλογο Δήμων για την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού Σ.Π.Α.Π..

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονική προσέγγιση με βιωματική, ολιστική παιδαγωγική πρακτική εφαρμογή στην τάξη. Υλοποιείται στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών και για το λόγο αυτό το όχημά μας είναι η Τέχνη. Το πρόγραμμα ενσωματώνει δραστηριότητες που αφορούν θέματα Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά και Αγωγής Υγείας, τα οποία διδάσκονται στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Γίνεται λοιπόν η σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα: την Μελέτη Περιβάλλοντος, την Φυσική Αγωγή, την Γλώσσα, την διδασκαλία των ΤΠΕ, την Φυσική, την Θεατρική Αγωγή και την Μουσική.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Μέσω της ενεργητικής, δημιουργικής εμπλοκής των παιδιών σε διάφορες δράσεις του προγράμματος επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής μονάδας .  Ανασυνθέτουμε αισθητικά τον σχολικό μας χώρο και στέλνουμε άμεσα περιβαλλοντικά μηνύματα ευαισθητοποίησης.

Γίνεται γόνιμη συνεργασία με φορείς και η αξιοποίηση έντυπου υλικού. Η σύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων οδηγεί στη δημιουργία βίντεο και ψηφιακών αρχείων. Αξιολόγηση δράσεων.  Έκθεση με τις δημιουργίες των παιδιών και παρουσιάσεις πεπραγμένων στο σχολικό χώρο. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες, sites, blogs. Ανατροφοδότηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

Λόγω των μέτρων ασφαλείας για την προστασία από την πανδημία του covid-19 δεν θα υλοποιηθούν επισκέψεις σε φυσικό χώρο αλλά μέσω διαδικτύου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.

Θ.Χ.

Ακολουθεί μικρό μέρος από το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε υλοποιήσει.

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια» παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/02/01/perivallontiko-diktyo-fysi-choris-skoypidia-scholiko-etos-2020-2021/

Σεμινάρια και συμμετοχή σε Περιβαλλοντικό Δίκτυο

https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/02/01/perivallontiko-diktyo-fysi-choris-skoypidia-scholiko-etos-2020-2021/

 

Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με επιτυχία:

Συγχαρητήρια σε όλους!!

Θεοδώρα Χανδρινού

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων