Feed
Άρθρα
Σχόλια

“Εικαστικές και Περιβαλλοντικές ανασυνθέσεις στον σχολικό χώρο”

Καινοτόμο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 10ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ, ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΠΕ 08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:  6 /13-10-2020  ΕΠΙΣΗΣ 16/14-5-2021

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΑΞΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ: 

Το σχολικό έτος που διανύουμε 2020-2021, σύμφωνα με τα παραπάνω πρακτικά που έχουμε υπογράψει: 6/13-10-2020 και 16/14-5-2021 στη διδασκαλία των Εικαστικών μαθημάτων στο Σχολείο μας, με υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την Θεοδώρα Χανδρινού ΠΕ08 Εικαστικών, υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τους εξής τίτλους: “Χαράγματα ζωής με οδηγό το έργο του Λάμπρου Ορφανού” και “Εικαστικές και Περιβαλλοντικές ανασυνθέσεις στον σχολικό χώρο”. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνταν αρχικά από μεικτές ομάδες παιδιών από το ολοήμερο Σχολείο, επίσης στην συνέχεια, προστέθηκαν μαθητές και μαθήτριες από το ωρολόγιο πρόγραμμα, με την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών με απόλυτο σεβασμό στις υγειονομικές οδηγίες για την προστασία από την νόσο covid-19. Για την συμμετοχή στα  προγράμματα δεν υπάρχει οικονομικό όφελος ή υποχρέωση μεταξύ των συμμετεχόντων παιδιών και εκπαιδευτικών, δεν περιλαμβάνουν ταξίδια και μετακινήσεις στα άλλα Σχολεία. Προστατεύονται αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων περιλαμβάνονται συνεργασίες eTwinning αδελφοποίησης μεταξύ Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τους εξής τίτλους:

* “Send me your e-heart!”, η ιδέα ήταν της Θεοδώρας Χανδρινού και προσκλήθηκαν προς συνεργασία Σχολεία από την Ισπανία και την Ελλάδα (αφορά τις τάξεις Β’, Γ’, Δ’, και Ε’ του Σχολείου μας).

* “New Teenagers E.P.e (European Parliament e-Twinning)” η Θεοδώρα Χανδρινού αποδέχθηκε την πρόσκληση για  συνεργασία στο πρόγραμμα αρχικά με Σχολεία από την Ιταλία, την Ιορδανία και με άλλες χώρες (αφορά τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ του Σχολείου μας).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 119

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 9 μήνες

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  – ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσης, από την μετουσίωση της βιωματικής εμπειρίας και της επαφής των παιδιών με θέματα κυρίως Περιβαλλοντικά. Να επιτευχθεί η  βελτίωση του σχολικού μας χώρου μέσα από Εικαστικές και Περιβαλλοντικές ανασυνθέσεις.

Στόχος είναι τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής και να ενεργοποιηθεί η σχολική κοινότητα. Με πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητας οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Να δημιουργήσουμε ένα όμορφο περιβάλλον για εμάς και τους γύρω μας επικοινωνώντας μηνύματα για την αειφόρο ανάπτυξη.

Κατηγορίες θεμάτων που καλύπτει το πρόγραμμα: Μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης και με το πρίσμα της ολιστικής οπτικής το πρόγραμμα καλύπτει θέματα κυρίως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μέσω της Τέχνης ενσωματώνονται επίσης, θέματα πολιτιστικά και αγωγής υγείας. Συγκεκριμένα μας απασχολούν οι ενότητες: περιβάλλον, τέχνη και πολιτισμός, αειφορική διαχείριση υλικών, ανακύκλωση, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον, διαμορφώνουμε ένα υγιές περιβάλλον για εμάς και τους γύρω μας.

Στάδια υλοποίησης – Βασικές Δραστηριότητες:

* Καλλιέργεια θετικού κλίματος συνεργασίας – προετοιμασία των συμμετεχόντων * Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη προβληματισμού * Δημιουργία ομάδων εργασίας και οργάνωση του πλάνου δράσεων * Μαθαίνουμε και ανακαλύπτουμε τη Φύση – Γνωριμία με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα, μέσα από την χρήση βιβλίων, έντυπου υλικού και οπτικοακουστικών πηγών γνώσης, με την χρήση του διαδικτύου και την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από τα Κ.Π.Ε. της πατρίδας μας, κάνουμε χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του περιβαλλοντικού δικτύου “Φύση χωρίς σκουπίδια” και του Σ.Π.Α.Π. * Διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, κριτική προσέγγιση και καταγραφή τους με έμφαση στο γνωστικό πεδίο, διάλογος και ανάληψη πρωτοβουλιών από τα παιδιά * Οργάνωση και πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων με όχημα την Τέχνη,  αξιοποίηση διαφορετικών τεχνικών των Εικαστικών Τεχνών * Εποχιακές δημιουργίες με θέμα την δημιουργική Ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών, προτάσεις για την μείωση απορριμμάτων * Η Τέχνη και η Τεχνολογία συνδυάζονται με στόχο την καλύτερη προσέγγιση πληροφοριών, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και την διάδραση μεταξύ των Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό * Ανακύκλωση χαρτιού – δημιουργίες με χαρτοδιπλωτική origami, * Χειροποίητο χαρτί και τυπώματα με φυσικά υλικά – eco monoprints και μεικτές τεχνικές * οικολογική συνείδηση και αειφορία, * Η κλιματική αλλαγή και το μήνυμα που εκπέμπει ο πλανήτης μας, είναι το έναυσμα για συνεργασία μεταξύ των Σχολείων από την Ελλάδα και άλλες χώρες, * Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και διάδραση μεταξύ των Σχολείων, * Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς, * Land Art και Περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πεδίο, * Αφιερώματα στους μεγάλους δημιουργούς της Ιστορίας της Τέχνης, * Εποχιακές εκθέσεις με τις Εικαστικές δημιουργίες των παιδιών, * Δημιουργούμε Εικαστικές αφίσες ευαισθητοποίησης, σε σχέση με Περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα Αγωγής Υγείας, * Με τις ζωγραφιές των παιδιών στους τοίχους ομορφαίνουμε τους χώρους του Σχολείου μας, * Αξιολόγηση δράσεων, * Παρουσίαση πεπραγμένων στην σχολική κοινότητα, * Δημιουργία βίντεο και φωτογραφικών άλμπουμ, κινούμενες εικόνες και παιχνίδια σε έντυπη μορφή και διαδικτυακά, * Δημιουργία εκπαιδευτικού αρχείου για το σχολείο μας, * Διάχυση αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό μέσα από την χρήση ψηφιακών εφαρμογών και αναρτήσεων στο διαδίκτυο, * Βράβευση μαθητών για την επιτυχημένη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Το περιβάλλον μας εξαρτάται  από τον τρόπο έκφρασης και την συμπεριφορά, προσωπική και κοινωνική, του κάθε ανθρώπου. Ανασυνθέτουμε την ποιότητα της ζωής μας με τις δραστηριότητές μας. Στόχος του προγράμματος είναι: * τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής και να ενεργοποιηθεί η σχολική κοινότητα σχετικά  με περιβαλλοντικά θέματα, * με πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητας να παρέχουμε ένα όμορφο περιβάλλον για εμάς και τους γύρω μας, * η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, * η  ανάδειξη θετικών, υγιεινών στάσεων ζωής, για την αειφόρο ανάπτυξη και την ευζωία των ανθρώπων, * η βιωματική μάθηση και η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, * να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή και να λάβουμε υπόψη μας το μήνυμα ΣΟΣ που εκπέμπει ο πλανήτης μας, * να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά πως η θετική δράση και η ενεργή συμμετοχή έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν τη ζωή στη Γη μας, * μέσω της Τέχνης μαθαίνουμε να προσεγγίζουμε τα προβλήματα με δημιουργικό πνεύμα, εμπνεόμαστε, ανασυνθέτουμε αισθητικά το παρόν. Επικοινωνούμε, διαδίδουμε μηνύματα και κάνουμε διάχυση της εμπειρίας και της γνώσης που αποκομίσαμε, * με την ένταξη του Σχολείου μας στο Περιβαλλοντικό Δίκτυο “Φύση χωρίς σκουπίδια” να συμμετέχουν τα παιδιά σε δράσεις και να ενημερωθούν οι άνθρωποι από το οικογενειακό τους περιβάλλον, συμβάλλοντας με την στάση τους στην επίτευξη των παιδαγωγικών μας στόχων, * η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και η ορθή χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, * μέσα από την Τέχνη και την ελεύθερη έκφραση να αποκομίσουμε όμορφες αναμνήσεις και να διαδώσουμε μηνύματα, * ως αποτέλεσμα της προσπάθειας, να δημιουργήσουμε έργα με υψηλό αισθητικό επίπεδο και τα οποία θα χαρούμε όλοι.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Βιωματική, ενεργητική, ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μέθοδος project. Διαθεματική πρακτική εφαρμογή. Συνθετική δημιουργική μέθοδος διάδρασης μεταξύ Σχολείων. Μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της Τέχνης. Γνωριμία και βιωματική επαφή με τις Εικαστικές τέχνες και τις τεχνικές τους, εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων. Καταιγισμός ιδεών και δημοκρατικός διάλογος. Χρήση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών web 2.0 για την επικοινωνία και τη διάδραση. Συνεργασία με φορείς, αξιοποίηση έντυπου υλικού και διαδικτυακές παρουσιάσεις. Σύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Δημιουργία βίντεο και ψηφιακών αρχείων. Τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν αφίσες προωθώντας μηνύματα. Αξιολόγηση δράσεων.  Έκθεση με τις δημιουργίες των παιδιών και παρουσιάσεις πεπραγμένων. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες, sites, blogs. Διάχυση και ανατροφοδότηση.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων περιλαμβάνονται συνεργασίες eTwinning αδελφοποίησης μεταξύ Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τους εξής τίτλους:

* “Send me your e-heart!”, η ιδέα ήταν της Θεοδώρας Χανδρινού και προσκλήθηκαν προς συνεργασία Σχολεία από την Ελλάδα και την Ισπανία (αφορά τις τάξεις Β’, Γ’, Δ’, και Ε’ του Σχολείου μας).  https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/03/30/send-me-your-e-heart/

* “New Teenagers E.P.e (European Parliament e-Twinning)” η Θεοδώρα Χανδρινού αποδέχθηκε την πρόσκληση για  συνεργασία στο πρόγραμμα αρχικά με Σχολεία από την Ιταλία, την Ιορδανία και με άλλες χώρες (αφορά τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ του Σχολείου μας). https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/06/17/new-teenagers-european-parliament-e-twinning/

Για την συμμετοχή στα  προγράμματα δεν υπάρχει οικονομικό όφελος ή υποχρέωση μεταξύ των συμμετεχόντων παιδιών και εκπαιδευτικών, δεν περιλαμβάνουν ταξίδια και μετακινήσεις στα άλλα Σχολεία. Προστατεύονται αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων, όταν χρειαστεί να αναρτηθούν μαθητικά έργα, σε βίντεο ή φωτογραφίες παιδιών στο διαδίκτυο τα πρόσωπα είναι εντελώς καλυμμένα, ώστε να μην αναγνωρίζονται, δεν αναφέρονται ονοματεπώνυμα, email, διευθύνσεις μαθητών ή άλλα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, οι σύνδεσμοι θα γνωστοποιηθούν στο Σχολείο και θα είναι στη διάθεση του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων.

Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς : 

Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με * την Πρωτοβάθμια Β΄Αθήνας – τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών καινοτόμων προγραμμάτων και το Υπουργείο Παιδείας, * το Ελληνικό Κέντρο ασφαλούς διαδικτύου saferinternet4kids, * με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου της Β΄Αθήνας, * με τον Σύλλογο γονέων, * με το Δήμο Αμαρουσίου,  * την “Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης” και ένταξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου στο Περιβαλλοντικό Δίκτυο “Φύση χωρίς σκουπίδια” * με Σχολεία και εκπαιδευτικούς, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning, από την Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου * με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου * με το “Colegio San José de Madrid” της Ισπανίας, * το Μουσείο Ελληνικής παιδικής Τέχνης, * τα Κ.Π.Ε. της πατρίδας μας, * τον Σύλλογο Δήμων για την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού Σ.Π.Α.Π..

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονική προσέγγιση με βιωματική, ολιστική παιδαγωγική πρακτική εφαρμογή στην τάξη. Υλοποιείται στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών και για το λόγο αυτό το όχημά μας είναι η Τέχνη. Το πρόγραμμα ενσωματώνει δραστηριότητες που αφορούν θέματα Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά και Αγωγής Υγείας, τα οποία διδάσκονται στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Γίνεται λοιπόν η σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα: την Μελέτη Περιβάλλοντος, την Φυσική Αγωγή, την Γλώσσα, την διδασκαλία των ΤΠΕ, την Φυσική, την Θεατρική Αγωγή και την Μουσική.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Μέσω της ενεργητικής, δημιουργικής εμπλοκής των παιδιών σε διάφορες δράσεις του προγράμματος επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής μονάδας .  Ανασυνθέτουμε αισθητικά τον σχολικό μας χώρο και στέλνουμε άμεσα περιβαλλοντικά μηνύματα ευαισθητοποίησης.

Γίνεται γόνιμη συνεργασία με φορείς και η αξιοποίηση έντυπου υλικού. Η σύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων οδηγεί στη δημιουργία βίντεο και ψηφιακών αρχείων. Αξιολόγηση δράσεων.  Έκθεση με τις δημιουργίες των παιδιών και παρουσιάσεις πεπραγμένων στο σχολικό χώρο. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες, sites, blogs. Ανατροφοδότηση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

Λόγω των μέτρων ασφαλείας για την προστασία από την πανδημία του covid-19 δεν θα υλοποιηθούν επισκέψεις σε φυσικό χώρο αλλά μέσω διαδικτύου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.

Θ.Χ.

Ακολουθεί μικρό μέρος από το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε υλοποιήσει.

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Δίκτυο “Φύση χωρίς σκουπίδια” παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/02/01/perivallontiko-diktyo-fysi-choris-skoypidia-scholiko-etos-2020-2021/

Land Art και Περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πεδίο

Με παιγνιώδη χαρακτήρα τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την Φύση και έλαβαν εικαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες! Συνδύασαν εικαστικές τέχνες και τεχνικές, παρουσίασαν τα έργα τους με την χρήση της τεχνολογίας.

Με κάθε αφορμή, έγιναν αφιερώματα στους μεγάλους δημιουργούς της Ιστορίας της Τέχνης, Έλληνες και ξένους, δίνοντας έμπνευση στα παιδιά και καλλιεργώντας δεξιότητες.

Τα έργα της Έλλης Μουρέλου Ορφανού και το εκπαιδευτικό υλικό από προηγούμενα έτη αξιοποιήθηκαν, στην εκπαιδευτική διαδικασία.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2019/01/14/eikastikes-kai-moysikes-anasynthesei/

Εργασία μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος για το έργο της Έλλης Μουρέλου Ορφανού

Παράδειγμα δημιουργίας έργου

Με θέμα τη δημιουργία ψηφιδωτών τα παιδιά εργάστηκαν βιωματικά και υλοποίησαν έργα με φυσικά συστατικά, σπόρους, κουκούτσια, καρπούς, όσπρια και ζυμαρικά. Με την μέθοδο project ήρθαν σε επαφή μέσω διαδικτύου με σημαντικά έργα της ιστορίας και αρχαιολογίας και παρουσίασαν τα έργα τους σε όλους.

Έργο του Λάμπρου Ορφανού – Πουλιά«ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ»

https://blogs.sch.gr/arteducate/2020/12/01/charagmata-zois-me-odigo-to-ergo-toy-lamproy-orfanoy/

***

Joan Miró, Vincent Van Gogh, ταξίδι με τα βασικά χρώματα στα Μουσεία του κόσμου. Με την βοήθεια της Τεχνολογίας η Τέχνη ήρθε κοντά μας! Το Πολύχρωμο δέντρο!

https://blogs.sch.gr/arteducate/2020/11/29/to-polychromo-dentro/

https://youtu.be/bfkybzQr1Rk

***

Ζωγραφίζουμε σαν τον Paul Klee και στέλνουμε εικαστικά μηνύματα!

https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/03/01/zografizoyme-san-ton-paul-klee-kai-stelnoyme-eikastika-minymata/

Με τις ζωγραφιές των παιδιών στους τοίχους ομορφαίνουμε τους χώρους του Σχολείου μας, κάναμε τα αφιερώματα στους μεγάλους δημιουργούς και παρουσιάσαμε εκθέσεις στον σχολικό χώρο και στο διαδίκτυο. Δημιουργήσαμε ένα ομορφότερο περιβάλλον στον χώρο του Σχολείου μας με τις Εικαστικές ανασυνθέσεις μας καθώς “Ζωγραφίζουμε τον Κήπο της Τέχνης”, στις πόρτες των τάξεων!

https://blogs.sch.gr/arteducate/zografiki-ston-toicho-wall-paintings/

Δημιουργήσαμε τα δικά μας χειροποίητα χαρτιά και τυπώματα με φυσικά υλικά – eco monoprints και μεικτές τεχνικές. Καλλιεργήθηκε η οικολογική συνείδηση των παιδιών και έγινε θετική προσέγγιση των εννοιών της αειφορίας. Τα μαθήματα συνεχίστηκαν διαδικτυακά, λόγω της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων για την προστασία των πολιτών από την πανδημία του covid-19. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να έχουμε και την συνεργασία των γονέων – κηδεμόνων των παιδιών.

Έγινε προσέγγιση του θέματος μέσα από την γνωριμία των παιδιών με τα έργα του Jackson Pollock.

Εποχιακές κατασκευές και χειροτεχνίες με θέμα την δημιουργική Ανακύκλωση χαρτιού. Τα παιδιά κατάφεραν να προσεγγίσουν  με πρωτότυπο τρόπο το θέμα και διασκέδασαν με τις δραστηριότητες!

“Τα γλυκά της ανακύκλωσης” – δημιουργική ανακύκλωσης του χαρτιού, με την φαντασία των παιδιών!

Χαρτοδιπλωτική – origami

Τα παιδιά διδάχθηκαν να αξιοποιούν με φαντασία, το χαρτί που είναι προς ανακύκλωση. Έγιναν συζητήσεις για την αξία της Ανακύκλωσης και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που βλάπτουν την ζωή και τον πλανήτη μας. Καλλιεργήθηκαν λεπτές δεξιότητες και η περιβαλλοντική συνείδηση. Επίσης, έγινε διδασκαλία των βασικών αρχών της γλυπτικής.

Η Τέχνη και η αειφόρος ανάπτυξη συνδέθηκαν ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να ενεργοποιηθούν.

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα eTwinning New Teenagers E.P.e. (European Parliament e-Twinning) project 

https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/06/17/new-teenagers-european-parliament-e-twinning/

Γλυπτά με ανακυκλώσιμα υλικά

Ενδεικτικές δραστηριότητες με τους αντίστοιχους συνδέσμους:

*3 Ιουνίου – Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου! Για την ποιότητα της ζωής μας και την προστασία του περιβάλλοντος.

22 Απριλίου, δημιουργήσαμε με τα παιδιά αφίσες με την χρήση ψηφιακών εργαλείων. Ήταν σημαντικό το γεγονός πως κατάφεραν να δουλέψουν ομαδικά, μέσω των διαδικτυακών μας μαθημάτων, για την Παγκόσμια ημέρα της Γης!

Είχαμε συνεργασία με “Το χαμόγελο του παιδιού” και συμμετείχαμε στις δράσεις “ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ”, εργαστήκαμε με τα παιδιά πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού, με θέμα το δέντρο της ζωής. Επίσης συμμετείχαμε με τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών στο μαθητικό διαγωνισμό που διοργάνωσε ο φορέας.

Τιμήσαμε την γιορτή της μητέρας!!

Τέχνη και Ανακύκλωση, με αξιοποίηση της Τεχνολογίας για την διάχυση και επικοινωνία μηνυμάτων. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και η ορθή χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, έγινε μέσα από την δημιουργία αφίσας ως παιδαγωγικό εργαλείο και την διάχυση των αποτελεσμάτων.

#SID2021_ημέρα_ασφαλούς_διαδικτύου

https://youtu.be/NylZjqbXMU8

Δραστηριότητες που υλοποιήσαμε με τα παιδιά

#SID2021_ημέρα_ασφαλούς_διαδικτύου

https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/01/21/sid2021_imera_asfaloys_diadiktyoy/

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά και εφήβους για γονείς και εκπαιδευτικούς, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30-18:30. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργο Κορμάς, υπεύθυνος της Γραμμής Βοηθείας Help-Line.gr.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού:

https://youtu.be/dB6vlfk20D4

“A beautiful butterfly”

Συνεργαστήκαμε μέσω των προγραμμάτων eTwinning με Σχολεία από την Ισπανία και δημιουργήσαμε γέφυρα φιλίας! Θερμές ευχαριστίες στην Εκπαιδευτικό – Εικαστικό συνάδελφο από την Ισπανία Esperanza Caro Perdigón – Colegio San Jose, που αποδέχθηκε την ιδέα που είχα και την πρόσκληση για συνεργασία. Μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα eTwinning υλοποιήσαμε πρόγραμμα με τον τίτλο: Send me your e-heart! Προσκλήθηκαν κι άλλα Σχολεία από την Ελλάδα ώστε όλοι μαζί επικοινωνήσαμε μηνύματα και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης καλύπτοντας διαθεματικά την διδακτέα ύλη των μαθημάτων μας. Θερμές ευχαριστίες και Συγχαρητήρια στα παιδιά και τους Εκπαιδευτικούς από τα Ελληνικά Σχολεία στην κ. Σωτηρία Αποστολοπούλου-Καφέτση από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, στην κ. Γεωργία Πάργου υπεύθυνη του τμήματος ένταξης του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και στον κ. Κωνσταντίνο Παπαθωμά από τα Σχολεία της Κοζάνης, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλοι μαζί ενωμένοι!

https://twinspace.etwinning.net/174100/home

Friendship padlet – Spain and Greece!
https://padlet.com/1ciclosecun/qbrpxar51vj4

***
“Send me your e-heart!” eTwinning project, το πρόγραμμα μας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και ενίσχυσε  ψυχολογικά τα  παιδιά παράλληλα με τις γνώσεις που πρόσφερε όπως και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων.
Η συνεργασία μας μεταξύ Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνεχίστηκε με αυτό τον δημιουργικό τρόπο, την περίοδο της καραντίνας. Με σεβασμό στους μαθητές και τις μαθήτριες και με στόχο την δημιουργία θετικών αναμνήσεων, με όχημα την Τέχνη επιτύχαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση.
Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένες από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο βίντεο που ακολουθεί:
***
Παίξαμε με ψηφιακά πάζλ
Συμμετοχή των παιδιών σε μαθητικούς διαγωνισμούς

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ” – Από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

***

Επιτύχαμε την ανταλλαγή μηνυμάτων και εκπαιδευτικού υλικού με Σχολεία από την Ελλάδα και την Ισπανία, με αφορμή την ώρα της Γης.

Ο Σ.Π.Α.Π -Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση και Προστασία του Πεντελικού, και το WWF μας ενθάρρυναν να έχουμε συμμετοχή στην “Ώρα της Γης”.

***

Σεμινάρια και συμμετοχή σε Περιβαλλοντικό Δίκτυο

https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/02/01/perivallontiko-diktyo-fysi-choris-skoypidia-scholiko-etos-2020-2021/

***

Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Παρακολούθηση σεμιναρίων

ώστε να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή και να λάβουμε υπόψη μας το μήνυμα ΣΟΣ που εκπέμπει ο πλανήτης μας και να μεταδώσουμε την γνώση με την διδασκαλία στα παιδιά.

Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση

***
Είχαμε συνεργασία με τα ΚΠΕ της Ελλάδας και την αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού τους υλικού. Το ΚΠΕ Ελευσίνας διοργάνωσε όμορφες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαμε.

    Συμμετοχή Θεοδώρας Χανδρινού στο διαδικτυακό Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Ελευσίνας

*Η βράβευση των παιδιών τους έδωσε μεγάλη  χαρά και είχε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών.

Συγχαρητήρια σε όλους!!

Θεοδώρα Χανδρινού

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων