Feed
Άρθρα
Σχόλια

«Η Τέχνη για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – Ένα λαμπρό  Σχολείο με την Τέχνη των παιδιών / Fine Arts for the environment and the climate change – A bright School with the pupils’ Art»

Το σχολικό έτος 2021-2022 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου υλοποιείται εκπαιδευτικό καινοτόμο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων. Το πρόγραμμα αφορά θέματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων.

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει το πρόγραμμα:
Θεοδώρα Χανδρινού
ΠΕ 08 – Εικαστικών μαθημάτων
Τάξεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:
Μεικτό τμήμα παιδιών από τις τάξεις Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα αρχικά, με στόχο την συμμετοχή όλων των παιδιών του Σχολείου μας
Αριθμός μαθητών και μαθητριών: με την συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας. Από Α΄έως και ΣΤ΄τάξεις
Διάρκεια προγράμματος: 5 μήνες και ανατροφοδότηση μετά την ολοκλήρωσή του.
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή:
Κωνσταντίνος Πιτταράς
Αριθμός και ημερομηνία πράξης ανάθεσης του συλλόγου διδασκόντων: 9/13-12-2021
Κύριο θέμα – θεματικές ενότητες 
(Ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσουμε): Περιβάλλον – Αειφόρος ανάπτυξη – Τέχνη και Πολιτισμός. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική συνείδηση. Τέχνη και Ελληνική παράδοση – Πολιτιστική κληρονομιά – η σχέση του ανθρώπου με το Περιβάλλον του – υπεύθυνοι πολίτες. Ανακύκλωση – Καταναλωτικά πρότυπα και Περιβάλλον. Κλιματική αλλαγή μια πληγή για την Φύση. Μαθαίνουμε – ενεργούμε – δημιουργούμε με στόχο την πρόληψη βλαπτικών συμπεριφορών. Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης πολιτισμών – συνεργασίες Σχολείων από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Τέχνη και ψηφιακά μέσα – αξιοποίηση της Τεχνολογίας για τον πολιτισμό. Art Therapy – δημιουργούμε με στόχο την πρόληψη βλαπτικών συμπεριφορών Συνεργασία – φιλία ενάντια στην βία. Ομορφαίνουμε το Σχολείο μας και ζωγραφίζουμε στους τοίχους τα δικά μας εικαστικά έργα.
Παιδαγωγικοί στόχοι: Το πρόγραμμα στοχεύει στην βιωματική επαφή των παιδιών με την Τέχνη ως μέσο έκφρασης και εργαλείο για την Περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, για την αισθητική καλλιέργεια και πρόληψη αρνητικών συμπεριφορών. Τα παιδιά θα εργαστούν ομαδικά και ατομικά μέσα από δραστηριότητες στην τάξη και σε εξωτερικό χώρο στο πεδίο. Θα γνωρίσουν Εικαστικές τεχνικές ώστε να τις αξιοποιήσουν για να εκφράσουν μηνύματα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής και θετική στάση απέναντι στην Φύση και το Περιβάλλον μας. Η εκπαίδευση σε θέματα Περιβαλλοντικά θα συμβάλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων προσωπικών – κοινωνικών και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Θα γίνει ξεκάθαρο στα παιδιά πως η θέση, η σχέση του προσώπου και η ευθύνη του κάθε ατόμου – ως μέρος του κοινωνικού συνόλου – έχουν επιπτώσεις ανάλογες με τις συμπεριφορές τους. Τα παιδιά θα εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να συνδέσουν την γνώση με την πράξη – όπως θα έχει μετουσιωθεί από την εμπειρία. Είμαστε υπεύθυνοι για το περιβάλλον μας, μαθαίνουμε να καλλιεργούμε το αισθητικό μας κριτήριο και να ομορφαίνουμε το περιβάλλον μας. Ο τρόπος που πράττουμε έχει αντίκτυπο στο φυσικό μας περιβάλλον και στους συνανθρώπους μας, έτσι μέσα από το πρόγραμμα θα τονίσουμε θετικά πρότυπα και στάσεις ζωής. Γίνεται διδασκαλία σχετικά με τον σεβασμό στην μοναδικότητα των άλλων και μέσα από συνεργασίες με άλλα Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλληλεπιδρούμε. Με την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού,  καλλιεργούμε την αλληλεγγύη, τον σεβασμό, το δημοκρατικό πνεύμα και την επικοινωνία.
Μεθοδολογία υλοποίησης – συνεργασίες με φορείς και πρόσωπα:Η μεθοδολογία του προγράμματος είναι στην βάση της βιωματική με συνεργατική και  ολιστική, διαθεματική προσέγγιση. Η Τέχνη θα συνδυαστεί με την Τεχνολογία και άλλα  γνωστικά αντικείμενα. Θα γίνει αξιοποίηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας. Δημιουργούμε αφίσες, στέλνουμε μηνύματα με την χρήση ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων web 2.0. και ανταλλάσουμε εκπαιδευτικό υλικό.
Μέσα από έργα των μεγάλων δημιουργών της Ιστορίας της Τέχνης γίνεται ενεργός δημοκρατικός διάλογος και εφαρμόζεται μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της Τέχνης. Συμμετέχουμε σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δράσεις. Ζωγραφίζουμε τους τοίχους του Σχολείου μας. Η διδασκαλία της Χαρακτικής αξιοποιείται ως παιδαγωγικό εργαλείο. Τα παιδιά διδάσκουν τα μικρότερα σε ηλικία και καλλιεργούν δεξιότητες ζωής. Εφαρμόζεται έρευνα, ερωτηματολόγιο και η μέθοδος project. Εικαστικές Τέχνες και Θεατρικό παιχνίδι – δημιουργία κούκλας και δραματοποίηση. Συνομιλούμε  μέσα από την Τέχνη και την ποίηση. Δίνεται έμφαση στον τρόπο διάχυσης και επικοινωνίας μέσα από τη χρήση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και συνεργασία με φορείς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια.
Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των Σχολείων από την Ελλάδα: το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Συνεργαζόμαστε με Σχολεία από την Ισπανία, τη Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες του κόσμου – όπου τα Σχολεία τους είναι μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning.
Συνεργασία θα έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας – την υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων και τις υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας και Δυτικής Αττικής. Με  Μουσεία και χώρους Πολιτισμού, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΚΠΕ), Διαδίκτυο και πρόληψη με την συνεργασία του φορέα για την πρόληψη, ενημέρωση, εκπαίδευση και ασφάλεια στο διαδίκτυο https://www.saferinternet4kids.gr , το Περιβαλλοντικό Δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια», την WWF, την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική κοινότητα Σχολείων eTwinning. Συνεργασία έχουμε με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, με το «Χαμόγελο του παιδιού» και την δράση milatora.gr ,  Συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο παίδων “Αγία Σοφία” «Ογκολογική Μονάδα Παίδων – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ», με τον Ελληνικό  Ερυθρό Σταυρό, το Μουσείο Γουλανδρή  Φυσικής Ιστορίας και την Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία – καθώς συμμετέχουμε στις δράσεις και τους μαθητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνουν. Συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς. Γίνεται παρουσίαση, έκθεση αποτελεσμάτων, αυτοαξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά και ανατροφοδότηση. Θα βραβευτούν όλοι οι συμμετέχοντες και θα γίνει έκθεση αποτελεσμάτων, με  ψηφιακό τρόπο και σε φυσικούς χώρους, ορατά σε όλους.
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιείται στο μάθημα των Εικαστικών έχει χαρακτήρα βιωματικό. Εφαρμόζεται διεπιστημονική, ολιστική παιδαγωγική πρακτική στη τάξη και γίνεται σύνδεση του μαθήματος των Εικαστικών με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ιστορία, Φιλαναγνωσία, Λογοτεχνία και Ποίηση, Θεατρική Αγωγή, διδασκαλία των ΤΠΕ, διδασκαλία της ξένης γλώσσας (Αγγλικών), Μουσική, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή και τα εργαστήρια δεξιοτήτων.
Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων: Πρόκειται να οργανωθούν εκθέσεις με τις δημιουργίες των παιδιών και θα γίνουν παρουσιάσεις πεπραγμένων στο Σχολικό χώρο και εκτός. Επίσης, θα γίνει διάχυση πεπραγμένων στο διαδίκτυο μέσα από διαφορετικά ψηφιακά μέσα, με την δημιουργία βίντεο και ψηφιακών αρχείων, ώστε να επιτύχουμε την επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Αναρτήσεις στο διαδίκτυο θα γίνονται σε εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες, όπως στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – site και blogs – και μέσω της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας του eTwinning, στο πλαίσιο της συνεργασίας με Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελικά έργα της προσπάθειας γίνονται ορατά στην σχολική κοινότητα και την κοινωνία. Δημιουργία αρχείου σε έντυπη μορφή με τα τυπώματα, αντίτυπα των χαρακτικών των παιδιών και η έκθεσή τους. Δημιουργία αρχείου για το Σχολείο. Οι ζωγραφιές των παιδιών στους τοίχους των Σχολείων ομορφαίνουν τους χώρους και μορφώνουν αισθητικά τα παιδιά.
Ενδεικτικές δραστηριότητες/ δράσεις: Η Ιστορία της Τέχνης εμπνέει τα παιδιά – πίνακες Ζωγραφικής με θέματα από τη Φύση. Τα τοπία που αλλάζουν. Τέχνη και διαφορετικές τεχνικές στην τάξη. Τέχνη και Ελληνική παράδοση. Αφίσες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ένα μέσο επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό. Ανταλλάσσουμε ευχές με όλο τον κόσμο – εικαστικές δημιουργίες, κάρτες ημερολόγια και ζωγραφιές για την περίοδο των Χριστουγέννων. Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season! – eTwinning project. Συναισθηματική Αγωγή με Χριστουγεννιάτικες Εικαστικές δραστηριότητες. Μοιραζόμαστε αγάπη και ελπίδα – μέσα από εθελοντική προσφορά και φιλανθρωπικές δράσεις.
Ταξίδι στην Ιστορία της Τέχνης με ένα μπουκέτο ηλιοτρόπια! Τέχνη και ασφάλεια στο διαδίκτυο για εμάς και τους άλλους. Δημιουργία αφίσας – με διαφορετικά θέματα για προβληματισμό. Δράσεις ενάντια στην σχολική βία. Τέχνη και τεχνολογία – διάχυση και επικοινωνία. Τέχνη και προσφορά. Τέχνη και Ανακύκλωση για οικολογικά Χριστούγεννα – συνεργασία με Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εποχιακές δημιουργίες για τα Χριστούγεννα, την Αποκριάτικη περίοδο, το Πάσχα και τις εθνικές επετείους, αξιοποιώντας υλικά προς ανακύκλωση. Χαρτοδιπλωτική και Ανακύκλωση – έργα origami. Δημιουργίες με χαρτί προς ανακύκλωση και μικτές τεχνικές. Τα ρομπότ της Ανακύκλωσης. Με τις τοιχογραφίες μας ομορφαίνουμε το Σχολείο μας.
Ενδεικτικό αρχείο από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν:
* Το Σχολείο μας έγινε μέρος του Δικτύου “Σχολεία για το κλίμα , νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής”
και στο μάθημα των Εικαστικών αναλάβαμε την υλοποίηση των δράσεων, συμμετείχα στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώθηκαν, με τα παιδιά υλοποιήσαμε έργα αφιερωμένα στις θεματικές ενότητες των δράσεων του δικτύου,  έκανα τις αναρτήσεις στα padlet του δικτύου. Πραγματοποίησα την διάχυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα από αναρτήσεις στο διαδίκτυο και διαζώσης  στο Διομήδειο Βοτανικό κήπο στις 4 Ιουνίου 2022
* Συμμετοχή στο δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Φύση χωρίς σκουπίδια»
* Συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο παίδων “Αγία Σοφία” «Ογκολογική Μονάδα Παίδων – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ»
– Την περίοδο των Χριστουγέννων
-Τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου έφτιαξαν και πρόσφεραν λαμπάδες για το Πάσχα
– Οι ευχές μας ταξίδεψαν με τα καραβάκια των παιδιών που έγιναν καρτούλες, με αγάπη για τους νέους φίλους και φίλες των παιδιών
IMG 20211226 160312IMG 20220425 183455IMG 20220615 223958
* Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season!
* Συνεργασία με Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό – eTwinning project “Ocean and Antarctica” – με την “Συνεργατική μας ιστορία – Our collaborative story” ενώσαμε δημιουργικά τις ιδέες μας και στείλαμε περιβαλλοντικά μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Για την ιστορία έγινε συνεργασία του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με Σχολεία από την Πορτογαλία και την Βραζιλία.
* Συμμετοχή στο Δίκτυο World Ocean day for Schools
 specialists webinar ourGreek flag to Antarctica Theodora Chandrinou.ok specialists webinar2 specialists webinar3 specialists webinar4 specialists webinar5
World Ocean Day for Schools World Ocean Day for Schools logo
IMG 20220506 204312
***
* Συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευσίνας όπου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο – διαδικτυακή επίσκεψη για τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, τον Μάϊο του 2022 την Τρίτη στις 24 και την πέμπτη στις 26.
***
Έχουμε ενεργή συμμετοχή στις Περιβαλλοντικές δράσεις της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των υπευθύνων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας και Δυτικής Αττικής μέσα από την καμπάνια ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή.
Ακολουθούν ενδεικτικές δράσεις της καμπάνιας:
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
***
Νοέμβριος
Cop 26 – Το δέντρο των υποσχέσεων
***
Δεκέμβριος
“Πράσινα Χριστούγεννα-Μειώνοντας το οικολογικό μας αποτύπωμα”.
https://padlet.com/elniarchou/ku3pbkbofxine2hw

https://padlet.com/elniarchou/ku3pbkbofxine2hw

***
Ιανουάριος
Γνωρίζουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
***
Φεβρουάριος
Καμπάνια για την εξοικονόμηση της ενέργειας και υπήρξε η συνέχεια έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Αστική υπερθέρμανση – Αλήθειες και μύθοι. 
Ένα εξαιρετικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που μας έδωσε έμπνευση και γνώσεις!
Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος –
Εκπαιδευτικά σεμινάρια, βραβεύσεις μαθητών και μαθητριών, παρουσίαση δραστηριοτήτων,
διάχυση αποτελεσμάτων μέσα από τις δραστηριότητες συνεργασίας μας στα Ευρωπαϊκά project eTwinning, ενδεικτικές αναφορές:
4th Primary School of Zografou, Greece – Theodora Chandrinou
Respect for others even in Virtual Reality
Our school routine – eTwinning project
* Η Τέχνη για τον αθλητισμό
Theodora Chandrinou 4thprimary school f Zografou Greece 2
* Τέχνη και τεχνολογία – Art and Technology
Project logo collaboration Theodora ChandrinouIMG 20211226 160312IMG 20220202 184423
InCollage 20220318 235512283 1
20220328 235743 ANIMATIONIMG 20220630 194524
bloggif 622e0d7487e10
IMG 20220129 102019
TheodoraChandrinouGreekSchools.exchanging.work
*Η Τέχνη της Γης – Land Art in the school garden
IMG 20220528 223233
* Οι ζωγραφιές των παιδιών στους τοίχους των Σχολείων αποτυπώνουν την επιτυχημένη ενεργοποίηση της σχολικής μας μονάδας, σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε.
2022 εκπαιδ Θεοδώρα Χανδρινού

4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – σχολικό έτος 2021-2022 – διδασκαλία Εικαστικών Θεοδώρα Χανδρινού

 IMG 20220601 090359 Theodora Chandrinou Greece 2022 eTwinning Day online

IMG 20220506 154649

IMG 20220513 154747

19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – με τις τοιχογραφίες μας ομορφαίνουμε το χώρο που μας περιβάλλει! 

IMG 20220512 004434

Βραβεία και διακρίσεις

Λάβαμε βραβεία για τις δραστηριότητές μας.

^ Cop -26 και συμμετοχή στο «Δεντρο των υποσχέσεων»

^ Από τα Συνεργαζόμενα τοπικά δίκτυα των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής «Σχολεία για το κλίμα – Νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής» για την ενεργή συμμετοχή μας στις δράσεις.

^ Από το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και την συμμετοχή μας στον μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/02/28/perivallon-paidi-athlitismos-oi-diakriseis-mas/

^ 3ο βραβείο και έπαινο από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στον διαγωνισμό “Μια ωραία πεταλούδα”

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/06/08/moyseio-goylandri-fysikis-istorias-2os-diagonismos-mia-oraia-petaloyda-ta-vraveia-mas/

^ από την Ελληνική καρδιολογική Εταιρεία για την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό φωτογραφίας.

^ Επαίνους συμμετοχής δόθηκαν  στα παιδιά για την συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα Twinning.

Η αξιολόγηση του έργου μέσα από τα σχόλια των παιδιών:

Τα σχόλια των παιδιών ήταν θετικά και μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή

: ) – Θα θυμάμαι πάντα την συνεργασία με τους φίλους μου, όταν ζωγραφίζαμε στους τοίχους του Σχολείου μας, – Ευχαριστούμε κυρία Θεοδώρα για τα προγράμματα που κάναμε και έχουμε τόσες αναμνήσεις από το δημοτικό!, – Μου άρεσε που κάναμε αφίσες και δραστηριότητες για το Περιβάλλον και ιδιαίτερα το ψηφιακό βιβλίο με τις ζωγραφιές μας, που συνεργαστήκαμε με την Πορτογαλία, την Βραζιλία και άλλες χώρες!!, – Ήταν η καλύτερη χρονιά φέτος και ευχαριστούμε κυρία Θεοδώρα που ξαναήρθατε στο Σχολείο μας και κάναμε πάλι υπέροχες ζωγραφιές, εκθέσεις και πολλά τέλεια πράγματα!!! – Μου άρεσε πολύ που συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς!! Πήραμε πολλά βραβεία φέτος και χαρήκαμε πολύ!!!, – Ήταν τέλεια η σχολική χρονιά, κάναμε φανταστικά πράγματα και με την Πορτογαλία και άλλες χώρες!!, – Θα θυμάμαι πάντα τα έργα που κάναμε για το θεατρικό του Σχολείου μας, με την κυρία Θεοδώρα και που κάναμε λαμπάδες και κατασκευές και κάρτες για τα παιδάκια στο παίδων Αγία Σοφία. – Χάρηκα αυτή τη χρονιά γιατί κάμανε ζωγραφιές στους τοίχους και εύχομαι και στο Γυμνάσιο να έχουμε πάλι εσάς κυρία Θεοδώρα!!!, – Μου άρεσε που κάναμε έργα ομαδικά και βίντεο με τα έργα μας και μπορούμε να τα βλέπουμε να θυμόμαστε τα πράγματα που κάναμε!!,  – Εμένα μου άρεσε που επικοινωνούσαμε με άλλα παιδιά από την Ευρώπη!!!, – Ήταν τέλεια αυτή η χρονιά γιατί κάναμε φανταστικά πράγματα στα Εικαστικά και θέλω και του χρόνου να κάνουμε μαζί με την κυρία Θεοδώρα γιατί είναι ευγενική και γλυκιά!, – Εμένα μου άρεσαν οι κατασκευές που κάναμε και δώσαμε στα άλλα παιδάκια και οι ζωγραφιές στους τοίχους και τα βαζάκια για το παζάρι του σχολείου και οι λαμπάδες που τις δώσαμε και χάρηκαν τα παιδάκια που είναι άρρωστα. Ήταν πολύ όμορφα όλα τα μαθήματα στα εικαστικά! – Μου άρεσε που κάναμε αφίσες για το διαδίκτυο και που κάναμε εκθέσεις με τα έργα μας και τα ρομπότ της Ανακύκλωσης ήταν τέλεια!!!

IMG 20220922 134335

IMG 20220626 214003 IMG 20220622 022553 Polish 20220624 125642852 IMG 20220624 143528 IMG 20220620 230514 IMG 20220622 022553 1 IMG 20220624 211719IMG 20220621 110733IMG 20220630 184820IMG 20220630 184737IMG 20220630 180126IMG 20220630 175639IMG 20220628 173731IMG 20220628 173625IMG 20220629 114120 IMG 20220615 164103 IMG 20220618 184328

πολιτιστικό Θεοδώρα Χανδρινού

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!

Θεοδώρα Χανδρινού

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων