Προγραμματίζουμε το Ξουτ!!

Η δράση μας υλοποιείται στο πλαίσιο της ομάδας «The Codally Team» που αναφέρεται σε Coding stories (ιστορίες κωδικοποίησης). Οι ιστορίες κωδικοποίησης αποτελούν ένα πρακτικό και διασκεδαστικό τρόπο για τα παιδιά, να πειραματιστούν με την πρώιμη κωδικοποίηση και τη ρομποτική μέσα από ένα παραμύθι που στη δική μας περίπτωση θα είναι το  «Ξουτ» στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας των ζώων. Είναι πολύ σημαντικό να εισάγουμε και να εξοικειώσουμε τα παιδιά στη διαδικασία χρήσης απλών εντολών προγραμματισμού ενός ρομπότ, όπως οι εντολές κατεύθυνσης και προσανατολισμού, παύσης και διακοπής. 

Πρώτος στόχος να κατανοήσουν τα παιδιά πως ένα ρομπότ μπορεί να κάνει μόνο ότι έχουμε προγραμματίσει. Τα παιδιά- ρομπότ να κινούνται μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Παίζοντας τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και τις θέσεις στο χώρο.

Αφού έγινε ανάγνωση του παραμυθιού και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της ιστορίας. Στη συνέχεια τα παιδιά έβαλαν σε σωστή χρονική σειρά εικόνες του παραμυθιού.

 

Επιλέγουν τις βασικές εικόνες (γεγονότα) από την ιστορία  και οι εικόνες τοποθετούνται στο πλέγμα (του επιδαπέδιου ρομπότ ή στο πλέγμα που έχουμε φτιάξει. Τα παιδιά στο πλέγμα προγραμμάτισαν αρχικά το ρομπότ ποντικάκι  με βελάκια να φτάσει από το κουτί  μέχρι το τέλος της ιστορίας. Μετά προγραμμάτιζαν το ρομπότ ποντικάκι να κάνει την διαδρομή. Κάθε φορά που το ρομπότ-ποντικάκι βρισκόταν σε μια εικόνα ένα παιδί αφηγούταν ένα μέρος της ιστορίας.

 

 

Μ΄ αυτή τη δραστηριότητα ολοκληρώνουμε τη συμμετοχή μας για φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2021. Οι εντυπώσεις μαθητών  είναι πολύ θετικές. Τα νήπια χαίρονται και ευχαριστιούνται τις δραστηριότητες ρομποτικής. Η καλλιέργεια της σκέψης μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εποχή που ζούμε  είναι θετικό να αξιοποιείται από το νηπιαγωγείο καθώς τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες και μαθαίνουν παίζοντας και διασκεδάζοντας.