Χρώματα και ημέρες της εβδομάδας!

Ο χρόνος, είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη έννοια. 

Οι χρονικές έννοιες δυσκολεύουν ιδιαίτερα τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, επειδή αδυνατούν να τις εκφράσουν γλωσσικά και με σαφήνεια και έχουν μία μπερδεμένη, κατανόηση για το παρελθόν. Τα παιδιά κατακτούν τις χρονικές έννοιες σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα από τις παρατηρήσεις για τις αλλαγές στον εαυτό τους, στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και την αναφορά σε οικεία γεγονότα.
Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην κατάκτηση της χρονικής αλληλουχίας. 

Τι είναι η χρονική ακολουθία/αλληλουχία;  

Η χρονική ακολουθία/αλληλουχία είναι η διαδικασία της τοποθέτησης γεγονότων και ιδεών, σε μια λογική σειρά.  Γιατί με αυτό τον τρόπο μοιράζουμε το χρόνο μας για το τι πρέπει να κάνουμε πρώτο, δεύτερο, και τελευταίο. Η χρονική ακολουθία είναι ένα σημαντικό μέρος της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.

Καταλαβαίνουμε τα γεγονότα στη ζωή μας, κατανοώντας τη σειρά με την οποία έχουν παρουσιαστεί.  

Αρχικά ξεκινήσαμε με τις μέρες της εβδομάδας, τα ονόματα των ημερών και τη διαδοχική τους σειρά.

Επισκέφθηκε το σχολείο μας η φώκια από το Σεπτέμβρη και έμεινε μαζί μας και την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Η φώκια της αρέσει να παίζει κάθε μέρα με μια μπάλα διαφορετικού χρώματος. 

Η κάθε μέρα συνοδεύονταν από την αντίστοιχη χρωματιστή ιστορία της Παυλίνας Παμπούδη.

Έφθασε ο καιρός  που η φώκια θα αποχαιρετίσει το σχολείο μας  και επειδή κάθε μέρα η φώκια μας συνόδευε στις δραστηριότητές μας στα παιδιά ήθελαν να έχουν ο καθένας το δική του φώκια.

Έτσι θα έχουν τη Φώκια στο σπίτι τους!

Χωριστήκαμε σε ομάδες. Κάθε ομάδα έσκισε χαρτί σε κομματάκια.

Έπειτα  σε ένα χαρτί Α3 κολλήσαμε τα χαρτάκια για να δημιουργηθούν λίγα κυματάκια.

 

 

Στη συνέχεια τα παιδιά έκοψαν και κόλλησαν τη φώκια και ζωγράφισαν και έναν ήλιο.

 

 Η κυρία ετοίμασε για κάθε μέρα μια μπάλα διαφορετικού χρώματος να παίζει. Τα παιδιά τοποθέτησαν τις ημέρες- μπάλες με διαδοχική σειρά.

 

Τώρα τα παιδιά θα έχουν παρέα τη φώκια στο σπίτι τους κάθε ημέρα!!!