Βιωματικές Δράσεις-Κυκλοφορώ σωστά, κυκλοφορώ με ασφάλεια!

 

6

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων “Ευ ζην – Ζώ καλύτερα η θεματική  υποενότητα που δουλέψαμε ήταν Κυκλοφοριακή αγωγή.

Ο τίτλος μας ήταν “Κυκλοφορώ σωστά, κυκλοφορώ με ασφάλεια στη γειτονιά”.

Όλα τα εργαστήρια είχανε πολλές βιωματικές δραστηριότητες. Διοργανώσαμε βιωματική δράση από το Ινστιτούτο Οδικής ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς. (Ι.Ο.ΑΣ.) 

1 2

2 1

3 1

10

4 1

12

Διοργανώθηκαν και στην τάξη βιωματικές  δράσεις.7

8

9

11

13