Προγραμματίζουμε το Ξουτ!!

Η δράση μας υλοποιείται στο πλαίσιο της ομάδας «The Codally Team» που αναφέρεται σε Coding stories (ιστορίες κωδικοποίησης). Οι ιστορίες κωδικοποίησης αποτελούν ένα πρακτικό και διασκεδαστικό τρόπο για τα παιδιά, να πειραματιστούν με την πρώιμη κωδικοποίηση και τη ρομποτική μέσα από ένα παραμύθι που στη δική μας περίπτωση θα είναι το  «Ξουτ» στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας των ζώων. Είναι πολύ σημαντικό να εισάγουμε και να εξοικειώσουμε τα παιδιά στη διαδικασία χρήσης απλών εντολών προγραμματισμού ενός ρομπότ, όπως οι εντολές κατεύθυνσης και προσανατολισμού, παύσης και διακοπής. 

Πρώτος στόχος να κατανοήσουν τα παιδιά πως ένα ρομπότ μπορεί να κάνει μόνο ότι έχουμε προγραμματίσει. Τα παιδιά- ρομπότ να κινούνται μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Παίζοντας τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και τις θέσεις στο χώρο.

Αφού έγινε ανάγνωση του παραμυθιού και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της ιστορίας. Στη συνέχεια τα παιδιά έβαλαν σε σωστή χρονική σειρά εικόνες του παραμυθιού.

 

Επιλέγουν τις βασικές εικόνες (γεγονότα) από την ιστορία  και οι εικόνες τοποθετούνται στο πλέγμα (του επιδαπέδιου ρομπότ ή στο πλέγμα που έχουμε φτιάξει. Τα παιδιά στο πλέγμα προγραμμάτισαν αρχικά το ρομπότ ποντικάκι  με βελάκια να φτάσει από το κουτί  μέχρι το τέλος της ιστορίας. Μετά προγραμμάτιζαν το ρομπότ ποντικάκι να κάνει την διαδρομή. Κάθε φορά που το ρομπότ-ποντικάκι βρισκόταν σε μια εικόνα ένα παιδί αφηγούταν ένα μέρος της ιστορίας.

 

 

Μ΄ αυτή τη δραστηριότητα ολοκληρώνουμε τη συμμετοχή μας για φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2021. Οι εντυπώσεις μαθητών  είναι πολύ θετικές. Τα νήπια χαίρονται και ευχαριστιούνται τις δραστηριότητες ρομποτικής. Η καλλιέργεια της σκέψης μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εποχή που ζούμε  είναι θετικό να αξιοποιείται από το νηπιαγωγείο καθώς τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες και μαθαίνουν παίζοντας και διασκεδάζοντας.

 

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 

9-24 Οκτωβρίου 2021

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα για δεύτερη χρονιά.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει να φέρει την κωδικοποίηση και την ψηφιακή γνώση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, με έναν διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο. Για τη σημασία του προγραμματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της:  “Η εκμάθηση προγραμματισμού ενισχύει τη δημιουργικότητα, διδάσκει στους ανθρώπους να συνεργάζονται πέρα από τα φυσικά και γεωγραφικά όρια αλλά και να επικοινωνούν σε μια παγκόσμια γλώσσα. Αποδεικνύει ότι η τεχνολογία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.

Πιστεύουμε ότι ο βασικός εγγραμματισμός όλων σε μια ψηφιακή εποχή πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση του προγραμματισμού και την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων που σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και οι δεξιότητες ανάλυσης.

Η εκμάθηση της συγγραφής κώδικα μπορεί να δώσει ώθηση στους μαθητές έτσι ώστε να βρεθούν στο προσκήνιο μιας κοινωνίας ψηφιακών ικανοτήτων, να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο που τους περιβάλλει και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Η Εβδομάδα Προγραμματισμού προσφέρει σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, παρέχοντας δωρεάν σε σχολεία και δασκάλους ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπαιδευτικό υλικό, διεθνείς προκλήσεις και ευκαιρίες ανταλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού https://codeweek.eu/ 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα- Πιστοποιητικά

Κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα  εκείνη την εβδομάδα πάρα πολλές δράσεις και δραστηριότητες  αφιερωμένες στον Κώδικα και στην απόκτηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα μας έδωσε την ευκαιρία να πειραματιστούμε σε νέους ορίζοντες.

Είμαστε χαρούμενοι που συμμετείχαμε για πρώτη φορά και περήφανοι που καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τη δραστηριότητα μας.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και προσπάθησαν!!!

 

Ρομποτική

Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα έδωσε στα παιδιά ερεθίσματα, γνώσεις και εμπειρία. Οι εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών είναι πολύ θετικές. Τα νήπια χαίρονται και ευχαριστιούνται τις δραστηριότητες ρομποτικής. Αγαπημένο θέμα των παιδιών τα ρομπότ. 

Ζωγραφίζουν τα δικά τους ρομπότ.

Η συμμετοχή μας ολοκληρώθηκε με διασκέδαση και με πολύ χορό του ρομπότ!!!

Οι ημέρες της εβδομάδας-Ρομποτική

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται με χρονικές έννοιες . Η εξοικείωση  με την έννοια του χρόνου ως διάταξη γεγονότων σε χρονική σειρά (εξέλιξη) γεγονότα της καθημερινής ζωής . Με αφορμή το ποίημα » Η Χρωματιστή εβδομάδα» της Βαλάση Ζ. ξεκινήσαμε με τις ημέρες τις εβδομάδας, τα ονόματα των ημερών και τη τοποθέτηση τους σε διαδοχική σειρά. Οι ημέρες-κούκλες τοποθετούνται πάνω σε ένα  χάρτινο πλέγμα και και αφού χωρίστηκαν σε δυο ομάδες η  κάθε ομάδα προγραμματίζει τη μελισσούλα.
Με αυτό τον τρόπο συνδυάζεται η μάθηση και το παιχνίδι. Ένας ακόμα στόχος είναι να μάθουν και τις βασικές έννοιες προγραμματισμού: μπροστά, πίσω, στρίβω δεξιά, αριστερά. 

Τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για να κάνουν μια βόλτα με τη μελισσούλα.

Βάλαμε τις εικόνες -ημέρες της εβδομάδας.

Έπειτα  το κάθε παιδί σχεδίασε μια  διαφορετική διαδρομή οδηγώντας τη μελισσούλα σε όλες τις ημέρες ώστε να σχηματιστεί η εβδομάδα.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

   10-25 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας για πρώτη φορά συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα Κώδικα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια πρωτοβουλία δράσης που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και το ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

 

Πιστεύουμε ότι ο βασικός γραμματισμός όλων σε μια ψηφιακή εποχή πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση του προγραμματισμού και την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων που σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και οι δεξιότητες ανάλυσης.

Η εκμάθηση της συγγραφής κώδικα μπορεί να δώσει ώθηση στους μαθητές σου έτσι ώστε να βρεθούν στο προσκήνιο μιας κοινωνίας ψηφιακών ικανοτήτων, να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο που τους περιβάλλει και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Η Εβδομάδα Προγραμματισμού προσφέρει σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, παρέχοντας δωρεάν σε σχολεία και δασκάλους ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπαιδευτικό υλικό, διεθνείς προκλήσεις και ευκαιρίες ανταλλαγών.

Η εκμάθηση συγγραφής κώδικα βοηθάει να κατανοούμε τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας και να αναπτύξουμε δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανακαλύπτουμε νέες ιδέες και να καινοτομούμε.

Ήδη από την αρχή της χρονιάς το ρομποτάκι γνωρίστηκε με τα παιδιά και τα παιχνίδια προγραμματισμού έχουν ενταχθεί στην τάξη.

  • Στην πρώτη δραστηριότητα τα παιδιά προγραμμάτιζαν την Beebot να φτάσει στο αρχικό γράμμα του ονόματός τους.