Το συμβόλαιο μας!!

Οι κανόνες μας με τον κορωνοϊό…..

Παρουσίασα στα παιδιά  εικόνες με  σωστούς  και λάθος τρόπους προστασίας από τον κορωνοϊό.

Αφού τις παρατηρήσαμε, τις αναλύσαμε και καταλήξαμε με ποιες συμφωνούμε και με ποιες διαφωνούμε.

Ζωγραφίσαμε  τους δικούς μας κανόνες που θα τηρούμε, υπογράψαμε και το συμβόλαιο μας ……ολοκληρώθηκε!!!!