Το Νηπιαγωγείο μας

Προφίλ του Νηπιαγωγείου

Καλώς ήρθατε στο νηπιαγωγείο μας. Το 10ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην περιοχή του κάτω Χαλανδρίου. Συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό  και το 4ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου. Το 10ο Νηπιαγωγείο είναι ένα δημόσιο νηπιαγωγείο και λειτουργεί ως ολοήμερο σχολείο.
To όραμα του Νηπιαγωγείου μας είναι τα παιδιά να θέλουν να έρχονται με χαρά στο πρώτο σκαλοπάτι της εκπαίδευσης καθώς και να προσφέρει σε όλους τους μαθητές τις ίσες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίηση τους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας του αύριο, όπου πρόκειται να ζήσουν.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες που παρέχουν την δυνατότητα στο παιδί την συνολική, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών.