Προσβασιμότητα

Η  είσοδος  για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία θα γίνεται από την οδό Σαλαμίνος.