Εσωτερικός Κανονισμός

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  του σχολείου μας εγκρίθηκε από την οικεία Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, Πρεβεζάνου Βαρβάρα και ισχύει για ένα σχολικό έτος . Μπορεί δε, να επικαιροποιηθεί, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ