Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Στο νηπιαγωγείο, το σχολικό έτος 2021-2022, διδάσκουν οι Νηπιαγωγοί:

Ελευθερία Φέστα

Mυρτώ Αγόρη (Αγγλικών)

Φλώρα Κωνσταντινίδου.

Μίλτος Κουστουμπάρδης (Ψυχολόγος)