ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο μας για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 Μαΐου έως 20 Μαΐου 2019

και ώρες 8.00-8.30π.μ. & 13.00-14.00μ.μ.

Στο Νηπιαγωγείο μας εγγράφονται οι μαθητές γεννημένοι το 2014 και το 2015 που την 31 Δεκεμβρίου του 2019 θα συμπληρώσουν τα 4 έτη.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο, είναι τα εξής:
1) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση
2) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ.
3) Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.
5) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου ή έναν λογαριασμό ΔΕΗ .
6) Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
7) Δήλωση του γονέα για το ολοήμερο και σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους .

Η εγγραφή προνηπίου, που ήδη φοιτεί στο Νηπιαγωγείο μας, στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα (δε χρειάζεται κάποια αίτηση).

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Β.Κοντού

Αφήστε μια απάντηση