Ευχαριστίες από το 10ο Νηπιαγωγείο Χίου

Τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί του 10ο Νηπιαγωγείου Χίου ευχαριστούν θερμά την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου και τον πρόεδρό της κ. Κώστα Καρατζά για την αγορά διαδραστικού πίνακα.

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Ιωάννα Βελαλή