Γραμμές…. πολλές, διαφορετικές και χρώματα.

και γραμμε΄ς page 0001

Αυτές τις ημέρες μας συστήθηκαν  οι γραμμές. Ευθεία, καμπύλη και ζικ-ζακ (τεθλασμένη) και διακεκομμένη. Μετά τη γνωριμία προσπαθήσαμε να τις μάθουμε και να τις αναγνωρίζουμε. Τις περπατήσαμε στην τάξη και προσπαθήσαμε να τις εντοπίσουμε στην τάξη μας.

 

IMG 1937

IMG 1939

IMG 1944

IMG 1946

IMG 1943

IMG 1951

IMG 1954

IMG 1952

Σε χαρτιά  σχεδιάσαμε γραμμές και προσθέσαμε χρώματα.

IMG 1960

IMG 1956

IMG 1964

IMG 1957

Οι χρωματιστές γραμμές μας!!

1 page 0001

1 page 0007

1 page 0005

1 page 0004

1 page 0003

1 page 0002

 

1 page 0006

1 page 0008

1 page 0009

1 page 0010

1 page 0011

1 page 0012

1 page 0013