ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί Γονείς,

Λόγω της πανδημίας Covid-19 έχει ανασταλεί η λειτουργία του Νηπιαγωγείου μας μέχρι τις 30/11/2020.

Για το λόγο αυτό υποχρεούμαστε πλέον να κάνουμε καθημερινά σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω τηλεδιασκέψεων στην πλατφόρμα Webex , προκειμένου να συνεχιστεί ως ένα δυνατό βαθμό η εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι τηλεδιασκέψεις θα είναι καθημερινές στις ώρες που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας για τα νηπιαγωγεία όλης της χώρας και θα είναι 14:00-16:20 μ.μ. με ενδιάμεσα διαλείμματα.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η διατήρηση της στενής επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία όσο το δυνατό περισσότερο μέχρι να επαναλειτουργήσει το Νηπιαγωγείο μας.

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες (ελλείψεις Η/Υ, προβλήματα με το διαδίκτυο, γονείς και αδέρφια που εργάζονται ή διαβάζουν από το σπίτι) σας ενημερώνουμε ότι:

  • Έχουμε καταγράψει και ενημερώσει την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας σχετικά και αναμένουμε απαντήσεις.
  • Θα μπορείτε να συνδεθείτε από Η/Υ, laptop, tablet ή κινητό.
  • Η κάθε νηπιαγωγός έχει φτιάξει την ψηφιακή της τάξη μέσα από την πλατφόρμα του Υπουργείου και θα σας στέλνουμε τον υπερσύνδεσμο (link) για να μπείτε. Όλες οι νηπιαγωγοί έχουν φτιάξει πρόγραμμα παιδαγωγικών δραστηριοτήτων βασισμένο στις ανάγκες των παιδιών και στις δυνατότητες της πλατφόρμας Webex.
  • Καλό θα είναι να συνδεθείτε στην κάθε τάξη με το λογαριασμό (email) του κάθε μαθητή που έχει κάνει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
  • Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι καθόλη τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων απαγορεύεται ρητά η βιντεοσκόπηση, η ηχογράφηση και λήψη στιγμιότυπων της ψηφιακής τάξης καθώς είναι αδίκημα και διώκεται ποινικά. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο, το οποίο έχει βγει από την αρμόδια Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ /ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.

Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής). Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (email επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

 

Για τους γονείς που δεν γνωρίζουν την πλατφόρμα Webex μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες στον Οδηγό Μαθητή για το Webex, για να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στο Η/Υ, στο τάμπλετ ή στο smartphone. 
Οδηγός-Μαθητή-για-τo-webex

Στο προσωπικό σας email θα λάβετε μήνυμα από το Νηπιαγωγείο με την ώρα της πρώτης τηλεδιάσκεψης, η οποία ουσιαστικά θα είναι πρόβα για να δούμε τι προβλήματα θα προκύψουν και το σύνδεσμο (Link) της τάξης που θα συνδεθείτε. 

Παρακαλούμε να μην δημοσιοποιήσετε τον σύνδεσμο της τάξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά σε ιστοσελίδες και άτομα που δεν σχετίζονται με το Νηπιαγωγείο μας. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,

Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου