Τα πάντα γύρω από το όνομα μου

Η ενασχόληση με το όνομα μας περιλαμβάνει δραστηριότητες για το αρχικό μας γράμμα και για ολόκληρο το όνομα μας.

Για το αρχικό μας γράμμα:

Το σχηματίσαμε με ταινία και δαχτυλομπογιές

Το σχηματίσαμε με ταινία και δαχτυλομπογιές

Το γεμίσαμε με πολύχρωμα χαρτάκια

Το γεμίσαμε με πολύχρωμα χαρτάκια

Για ολόκληρο το όνομα μας:

Γλωσσικό παιχνίδι: « Είναι το γράμμα στο όνομα μου; Ναι/ Όχι»

Γλωσσικό παιχνίδι: « Είναι το γράμμα στο όνομα μου; Ναι/ Όχι»

Μπαλονοπαιχνίδια: 1.Πετάμε το μπαλόνι ψηλά και το παιδί που ακούει το όνομα του πρέπει να το πιάσει πριν πέσει κάτω.

Μπαλονοπαιχνίδια: 1.Πετάμε το μπαλόνι ψηλά και το παιδί που ακούει το όνομα του πρέπει να το πιάσει πριν πέσει κάτω.

125

Κινητικό παιχνίδι: Το παιδί που βρίσκει την καρτέλα του δίνει παραγγέλματα στα άλλα παιδιά.

Φτιάξαμε βιβλίο με το όνομα μας

Φτιάξαμε βιβλίο με το όνομα μας