Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας, από μαθητές της Α΄ τάξης, περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα: <<Νερό, μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας>>.  Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στην ιδέα πιθανής μελλοντικής  αξιοποίησης της παλιρροϊκής ενέργειας στον Πορθμό του Ευρίπου. Οι εργασίες και οι δράσεις της περιβαλλοντικής ομάδας, παρουσιάζονται σε βίντεο στην διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=CjGvIJeY9o8&t=51s

 

 

Ετικέτες: