Οδοιπορικό στην ομορφιά, στην έμπνευση, στον σεβασμό, στην αίσθηση και στην αγάπη, στην έκπληξη και στην επιθυμία, σ’ όλα αυτά που δεν θα πεθάνουν ποτέ, εάν δεν τα μετατρέψουμε σε κούφιες λέξεις, απαλλαγμένες από το νόημά τους και διαχωρισμένες από την ουσία τους . . .

Journey to the beauty, inspiration, respect, feeling and love, surprise and desire, in all these which will never die, if we shall not turn them into empty words, devoided of their meaning and separated from their essence