2017 – 2018

Πρόγραμμα γνωριμίας με τη θεραπευτική Ιππασία και Ιπποθεραπεία

Τα παιδιά του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη θεραπευτική ιππασία – ιπποθεραπεία χωρισμένα σε ομάδες στην Επιστημονική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.), στη Βάρη. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με σχολικό λεωφορείο και συνοδεία εκπαιδευτικών του σχολείου.

Η θεραπευτική ιππασία είναι μια δραστηριότητα, κατά την οποία χρησιμοποιείται η κίνηση του αλόγου με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας του ανθρώπου. Εντάσσεται στο ενιαίο πρόγραμμα αποκατάστασης των ατόμων με νευρολογικές και αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι η εφαρμογή ιππασίας σε άτομα με αναπηρία με βασικό σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, νοητική, κοινωνική) του ασθενούς, και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Η Ιπποθεραπεία είναι μια καθαρά θεραπευτική πράξη, η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση του αλόγου ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκατάστασης για να πετύχει μετρήσιμα λειτουργικά μεγέθη. Ο βηματισμός του αλόγου προσφέρει ένα ακριβές, ρυθμικό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο κίνησης παρόμοιο με την κίνηση της πυέλου του ανθρώπου. Έτσι, βελτιώνεται ο έλεγχος του κορμού, η βάδιση, η στατική θέση, η ισορροπία, η μυϊκό δύναμη και ο μυϊκός τόνος, η αυτοπεποίθηση καθώς επίσης και περιορίζεται η διάσπαση προσοχής.

Το κάθε παιδί που βρίσκεται πάνω στο άλογο συνοδεύεται απαραιτήτως από τρεις εκπαιδευτές-θεραπευτές.

8.02.2018

15.03.2018